Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Social- og Boligstyrelsen har i september 2022 udsendt en landsdækkende central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Den centrale udmelding udsendes grundet bekymring for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud højt specialiserede punktskriftindsatser.

Social- og Boligstyrelsen udsender centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser, som matcher målgruppernes særlige behov.

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af indsatser til målgruppen.

Afrapporteringerne indsendes til Social- og Boligstyrelsen i foråret 2023.

På baggrund af afrapporteringerne vil Social- og Boligstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne om, hvorvidt der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordination om at anvende og dermed opretholde højt specialiserede punktskriftindsatser til målgruppen.

Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kan hentes her

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

National koordination