Central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen2022

Socialstyrelsen har i september 2022 udsendt en landsdækkende central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud højt specialiserede punktskriftindsatser

Den centrale udmelding har til formål at sikre, det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset udviklingen i målgruppens behov på det på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområdet.

Den centrale udmelding omfatter børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og deraf manglende læsesyn. Den omfatter børn og unge med isoleret synsnedsættelse og således uden yderlige funktionsnedsættelser. I Synsregistrets årsberetning for 2020  er der foretaget et registertræk fra Synsregisteret 31. december 2020, som viser, at 732 børn og unge har isoleret synsnedsættelse. Af de 732 børn er det formentligt hovedparten af børnene, der kan klare sig med forstørrelse og ikke har behov for punktskrift. Ifølge data fra Synscenter Refsnæs er der aktuelt 56 børn og unge under 18 år, der har behov for punktskrift.

De højt specialiserede punktskriftindsatser kræver en øget koordination, planlægning og tilrettelæggelse på tværs af kommunerne og regionerne samt på landsplan. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og deraf manglende læsesyn har behov for højt specialiserede punktskriftindsatser, således at de imødekommes i deres behov for punktskrift i deres dagligdag og nærmiljø samt fastholdes i brugen af punktskrift.

Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Afrapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen i foråret 2023.

På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrelserne i regi af rammeaftalesekretariaterne om, hvorvidt der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination og fremadrettet tilrettelæggelse af punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

 
Hent publikationen

Bilag 1. Vejledning til kommunernes behandling af central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (pdf)