Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse – behandling af afrapporteringer på central udmelding

2024

Rapporten præsenterer Social- og Boligstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Rapporten indeholder Social- og Boligstyrelsens behandling af kommunalbestyrelsernes afrapporteringer på den landsdækkende centrale udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, som styrelsen udsendte til kommunerne i september 2022.

Kommunalbestyrelserne i hver region har, i samarbejde med de respektive regionsråd, behandlet den centrale udmelding og på baggrund heraf afrapporteret deres tilrettelæggelse og koordination af punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Kommunerne har ikke afrapporteret enkeltvis, men behandlet den centrale udmelding i de eksisterende, kommunale rammeaftalesamarbejder. Social- og Boligstyrelsen har således modtaget én samlet afrapportering fra kommunerne i hver region i juli 2023.

I rapporten gennemgår og vurderer Social- og Boligstyrelsen de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding – både for den enkelte region og på tværs af regionerne.

Social- og Boligstyrelsen konkluderer i rapporten, at der er den fornødne tilrettelæggelse og koordination af punktskriftindsatser på tværs af kommuner og regioner, og at der også opretholdes et tilstrækkeligt udbud af de højt specialiserede indsatser.