Teknologistøtte i jobbet

Her finder du viden om og eksempler på teknologi, der kan være en støtte ved særlige funktionelle udfordringer på jobbet.

Nogle kan opleve at have svært ved at lære at udføre bestemte opgaver eller bruge specifikke redskaber (maskiner, computerprogrammer og lignende) på en bestemt måde. For andre kan det måske handle om det at finde ud af, hvordan man er sammen på arbejdspladsen.

Her kan teknologi være en væsentlig støtte - både når det handler om arbejdsgange og arbejdsopgaver, og når det handler om sociale relationer.

Der præsenteres teknologi, der kan støtte ved udfordringer, der kan opleves i forbindelse med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

I nogle tilfælde kan teknologistøtte bevilliges som et hjælpemiddel. 

Læs om centrale elementer i god teknologistøtte på arbejdspladsen

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent