Budgetøkonomisk evaluering af KLAPjob

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en budgetøkonomisk evaluering af indsatsen KLAPjob. Evalueringen viser, at indsatsen giver et samlet budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige på omkring 100.000 kr. pr. deltager over en seksårig opfølgningsperiode. Det vil sige, at indsatsens omkostninger mere end opvejes af de budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige, der følger af indsatsen

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en budgetøkonomisk evaluering af KLAPjob i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Evalueringen tager udgangspunkt i oplysninger om borgere, der har deltaget i KLAPjob i perioden 2014-2019, og viser dermed, hvordan disse borgere har ændret deres forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter som følger af, at de har deltaget i indsatsen.

Den budgetøkonomisk evaluering viser, at KLAPjob giver et samlet budgetøkonomisk nettoresultat for det offentlige på omkring 100.000 kr. pr. deltager, mens det budgetøkonomiske nettoresultat for kommunerne særskilt beløber sig til knap 115.000 kr. pr. deltager.

Det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige er drevet af reducerede udgifter til sociale serviceydelser, herunder særligt botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Beregningen er baseret på data fra nationale registre om blandt andet beskæftigelsestilknytning, sociale serviceydelser og sundhedsydelser, samt på indsamlede oplysninger om borgere, der har deltaget i KLAPjob i perioden 2014-2019.

Til at belyse de budgetøkonomiske konsekvenser for det offentlige ved KLAPjob, er der anvendt den statistiske metode Propensity Score Matching til at finde en sammenlignelig kontrolgruppe.

Læs den budgetøkonomiske evaluering af KLAPjob her

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent