Oplysningsmateriale til familier med grønlandsk baggrund

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke trives? Hvad er en underretning? Hvorfor skal jeg til møde med kommunen? De spørgsmål kan familier med grønlandsk baggrund få svar på i tre foldere og seks videoer på grønlandsk, der fortæller om det sociale system og samarbejdet med kommunen.

Et godt samarbejde mellem forældre, børn og fagpersoner er afgørende for børns trivsel. Oplysningsmaterialet skal derfor øge børn og forældres kendskab til deres rettigheder, og hvad de kan forvente i mødet med kommunen.

De tre foldere er primært til forældre, og de seks videoer er primært målrettet børn og unge. Oplysningsmaterialet kan med fordel anvendes af fagpersoner i dialogen med familierne.

Tre foldere til familier, som er i kontakt med det sociale system

De tre foldere har hvert sit fokus:

  • Samarbejdet om dit barns trivsel
  • Hvad sker der i en børnesag?
  • Hvad sker der, hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet?

Folderne bør gives til familierne i forbindelse med en samtale og med udgangspunkt i familiernes konkrete situation. Folderne er skrevet på både grønlandsk og dansk.

Du kan hente folderne her

Seks videoer fortæller børn om mødet med kommunen samt deres rettigheder

De seks videoer handler om mødet med kommunen og fortæller om børn- og unges rettigheder på grønlandsk:

  • 1: Til møde med kommunen: Hvorfor?
  • 2: Når du skal tale med rådgiveren
  • 3: Hvorfor vil rådgiveren vide, hvordan du har det?
  • 4: Sådan finder rådgiveren ud af, hvordan du har det
  • 5: Sådan kan hjælpen være
  • 6: Hvad sker der bagefter

Videoerne kan anvendes i dialogen børn og unge for at styrke forståelsen af, hvad de kan forvente i mødet med kommunen. Videoerne findes også i en dansk udgave.

Du kan se videoerne på grønlandsk her

Du kan se videoerne på dansk her

Møder du grønlandske familier i dit arbejde? Rådgivningsteam forankret i Grønlandske Børn

Grønlandske Børn – Kalaallit Meerartaat har et gratis rådgivningstilbud målrettet børne- og ungerådgivere og andre fagprofessionelle, der arbejder med grønlandske børn og familier i de danske kommuner. 

Rådgivningen varetages af et team af erfarne fagpersoner med grønlandsk baggrund eller lang erfaring inden for området. Teamet kan yde rådgivning i konkrete sager eller bookes til oplæg med fokus på grønlandsk kultur, familiemønstre, opdragelse og/eller konkrete bud på, hvordan man som fagprofessionel styrker samarbejdet med de grønlandske børn og familier, der har brug for en indsats. 

Du kan læse mere om tilbuddet her

Kontakt

Maria Winther Pedersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her