Task Force på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge.

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Social - og Boligstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Task Forcen udbyder fire rådgivningsforløb om året, og et forløb tager cirka 2,5 år. Mulighed for 

Task Forcen behandler ikke konkrete sager og yder ej heller vejledning i personsager. Mulighed for ansøgning om forløb annonceres via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Gå til Ankestyrelsens website

Senest opdateret 02-03-2022

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent