Social- og Boligstyrelsen som arbejdsplads

Som medarbejder i Social- og Boligstyrelsen bliver du en del af et professionelt og ambitiøst fællesskab, hvor vi hver dag arbejder for at videreudvikle og kvalificere den sociale indsats i hele Danmark.

Vi samler og formidler viden på socialområdet, og din opgave kan fx blive at være med til at omsætte den viden og lovgivning til praksis, så det kommer borgerne til gavn.

Vi sætter en ære i læring

Vi er en udviklende arbejdsplads, hvor vi sætter en ære i at give plads og muligheder til at den enkelte medarbejder kan fortsætte sin læring – fx gennem systematisk kompetenceudvikling, internt jobskifte eller udlån til andre stillinger i styrelsen eller departementet. Vores hverdag er præget af en stærk faglighed, hvor vidensdeling er en selvfølge, og vi sparrer på tværs af faggrupper.

Det gode fællesskab

Men det faglige er én ting. Det skal også være rart at gå på arbejde. Derfor gør vi meget ud af det gode kollegaskab og vi afholder mange sociale arrangementer. Hver måned mødes vi fx til Fælles Fredag med morgensang og morgenmad.

Er man glad for at bevæge sig, er der tilbud som styrelsens motionsdag, DHL og kampagnerne Vi Cykler til Arbejde og Tæl Skridt. Vores aktive personaleforening arrangerer bl.a. sommerfest, julefrokost og fredagsbarer, og vi har også både kunstforening, og badmintonklub.

Gensidig respekt og høje ambitioner

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med høje ambitioner og gensidig respekt, hvor der er plads til både arbejdsliv og privatliv i form af gode muligheder for hjemmearbejde og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstider.

Og så er vi en pendlervenlig arbejdsplads med lokationer i både Odense og København.

Hør hvad medarbejderne siger

Senest opdateret 12-08-2022

Mød os her

Social- og Boligstyrelsen deltager løbende på jobmesser rundt i Danmark.

Kontakt

Carina Georgi
Specialkonsulent