Ledelsestilsyn

Systematisk brug af ledelsestilsyn er essentiel for, at ledelsen kan have blik for lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet på både sags- og aggregeret niveau. Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet skabeloner til henholdsvis det overordnede og det tematiserede ledelsestilsyn, som kan understøtte implementering og korrekt brug af barnets lov.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet skabeloner til både overordnet og tematiseret ledelsestilsyn, som kan understøtte implementering og korrekt brug af barnets lov. De to skabeloner tilsammen dækker Social- og Boligstyrelsens forståelse af god kvalitet i sagsbehandlingen.

Vi anbefaler, at I udfører både overordnet og tematiseret ledelsestilsyn for at få et fyldestgørende billede af sagsbehandlingen, da de to skabeloner tilsammen dækker Social- og Boligstyrelsens forståelse af god kvalitet. Det vil være en god ide at udarbejde et koncept for, hvornår I udfører ledelsestilsyn, hvem der gør det, og hvordan i vil drage læring af det. Det kan du læse mere om i vores inspirationsmateriale om at arbejde med ledelsestilsyn.

Du kan hente inspirationsmaterialet om ledelsestilsyn her

Du kan læse mere om Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen her

Ledelsestilsyn bør udføres på sager, hvor der er truffet afgørelse om indsats efter barnets lov §32 eller anbringelse efter §46.

Vi anbefaler, at I ved starten af det specifikke tilsyn tager stilling til, hvilken underretning, henvendelse eller lignende, I vil tage udgangspunkt i. Tilsvarende anbefaler vi, at I kigger ca. et år tilbage i den sag, der føres tilsyn på.

Skabeloner til ledelsestilsyn

Skabelonerne til henholdsvis det overordnede og det tematiserede ledelsestilsyn er delt op i sagsskridt, hvilket gør det muligt at udvælge specifikke områder, I ønsker at have fokus på, fx screening eller barnets plan eller ungeplanen. Samtidig giver det mulighed for kun at vælge de sagsskridt, der er relevante i den konkrete sag, fx afdækning frem for børnefaglig undersøgelse.

Skabelonen til overordnet ledelsestilsyn har fokus på lovmedholdelighed, og der kan svares ja/nej/ikke relevant til, om det fremgår af sagen, hvad der er sket i de forskellige sagsskridt.

Hent skabelon til overordnet ledelsestilsyn i skrivbar PDF

Skabelon til tematiseret ledelsestilsyn har fokus på socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen, og der kan svares lav grad/nogen grad/høj grad til, i hvilket omfang det beskrevne i sagsskridtene er udtryk for kvalitet. Der er i det tematiserede ledelsestilsyn desuden et særskilt fokus på intentionerne med barnets lov. 

Hent skabelon til tematiseret ledelsestilsyn i skrivbar PDF

Det kan være relevant at sammenholde data på tværs af de ledelsestilsyn der er udført. Det kan gøres i denne skabelon, hvor det også er muligt at udføre både overordnede og tematiserede ledelsestilsyn.

Hent skabelon til overordnet og tematiseret ledelsestilsyn, version april 2024

Hent vejledning til anvendelse af skabelon til overordnet og tematiseret ledelsestilsyn

Skabelonerne er ikke udtømmende, og der er derfor specifikke områder, der ikke er medtaget, fx anbringelse uden samtykke.

 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent