Inspiration til at arbejde med ledelsestilsyn – myndighedsområdet for børn, unge og familier i udsatte positioner

Social- og Boligstyrelsen2024

Inspirationsmateriale er udarbejdet til ledere på myndighedsområdet og kan give inspiration til, hvordan man kan arbejde med ledelsestilsyn i kommunen og bruge det aktivt i arbejdet med at sikre og udvikle kvalitet i sagsbehandlingen til gavn for børn, unge og familier.

Udgivelsen præsenterer fem forskellige formål med at udføre ledelsestilsyn og giver desuden inspiration til kommunernes koncept for arbejdet med ledelsestilsyn. Udgivelsen indeholder derudover en beskrivelse af henholdsvis overordnet og tematiseret ledelsestilsyn.

Ledelsestilsyn er et fundamentalt redskab i arbejdet med kvalitet i sagsbehandling, og udgivelsen kan derfor ses som et supplement til Social- og Boligstyrelsens publikation Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner.

Udgivelsen henvender sig til kommuner, der vil påbegynde, videreudvikle eller kvalificere deres arbejde med ledelsestilsyn.

Social- og Boligstyrelsen udgiver samtidig skabeloner til ledelsestilsyn i Excel- og skrivbar pdf-format samt en skabelon til både overordnet og tematiseret ledelsestilsyn i Excel, hvor det også er muligt at sammenligne data på tværs af udførte ledelsestilsyn.

Skabeloner kan benyttes af kommunale ledere og andre, der udfører ledelsestilsyn, og kan bidrage til arbejdet med at styrke kvalitet i sagsbehandlingen.

Skabelonerne er udarbejdet med sparring fra Ankestyrelsen.

Hent skabeloner til ledelsestilsyn