Søg i begrebsbasen

Social- og Boligstyrelsens begrebsarbejde er nedlagt. Begrebsbasens indhold opdateres ikke længere.

I begrebsbasen finder du definitionen på udvalgte begreber fra det sociale område samt oversigter over sammenhængen mellem de definerede begreber.

Du kan søge på en bestemt term og se definitionen på det enkelte begreb. Den bedste forståelse for et emneområdes begreber, får du imidlertid ved også at se de øvrige begreber, som et givent begreb er relateret til og definitionen på disse. Derfor kan du også hente lister over samtlige begreber inden for et givent emne, ligesom du kan se et begrebsdiagram, der viser relationen mellem begreberne.

Søg i begrebsbasen 

I begrebsbasen finder du senest opdaterede definition på begreber fra socialområdet, som indgår i dataproducerende, it-understøttende systemer og metoder.

Søg i begrebsbasen

Historiske versioner af begrebsbasen

Her finder du blandt andet de termer og definitioner, der ikke længere opdateres, og derfor ikke kan fremsøges i begrebsbasen. 

Se historiske versioner af begrebsbasen 

Senest opdateret 25-09-2020

Bemærk

For den fulde funktionalitet af begrebsbasen bør du undlade at bruge Internet Explorer, men derimod tilgå begrebsbasen via Chrome, Firefox eller tilsvarende browser.