Teknologistøtte og synshandicap

Ved synshandicap kan teknologi kan stor støtte til kommunikation

Ved blindhed vil der ofte være god støtte i teknologi, der understøtter kommunikation via lyde, mens der ved svagsyn ofte vil være god støtte i teknologi, der støtter restsyn.

Læs mere om synshandicap og job

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere på arbejdspladsen 

Støtte til at kommunikere ved blindhed

Ved blindhed kommunikeres der primært ved brug af lyd og taktilt. På jobbet kan medarbejderen anvende teknologier, der kompenserer for synet. Det betyder, at det er muligt at varetage et arbejde på lige fod med andre. Skærmlæsere er den mest udbredte teknologi til at kompensere for blindhed på arbejdspladsen. 

Skærmlæsere giver medarbejderen mulighed for at anvende computere og internet. Skærmlæserteknologi på computeren sikrer, at medarbejderen kan få læst al tekstbaseret information på skærmen op. 

Medarbejderen kan med skærmlæseren navigere i mails, dokumenter, hjemmesider, journalsystemer og meget mere. 

Skærmlæserprogrammer fungerer ved at registrere informationer på brugerens computerskærm og læser al indhold højt via en talesyntese. Der er skærmlæsere, som kan kobles med forskellige talesynteser, der har forskellige stemmer.

Læs om hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information på hmi-basen.dk 

Støtte til at kommunikere ved svagsyn

Ved svagsyn kan der være stor gavn af teknologistøtte til at kommunikere, skrive og læse på arbejdspladsen. Ved svagsyn anvendes restsynet, og det betyder, at det er muligt for eksempel at benytte forstørrelse på skærme til at kompensere for det nedsatte syn.

Forstørrelsesteknologi gør medarbejderen i stand til at bruge for eksempel computer via forstørrelse af skærmbillede med tekster, billeder og andet visuelt som kan ses og læses, når medarbejderen har den rette forstørrelse i forhold til sin synsnedsættelse.

Medarbejderen kan også have gavn af visuelle tilpasninger på sin arbejdsskærm. Det kan for eksempel være at tilpasse billedet og forøge musemarkørens størrelse og farve samt at forbedre kontrastfarven på skærmen.

Der er forskellige teknologiske produkter til forstørrelse på markedet til svagsynede. Der er for eksempel softwareprogrammer til både computer og smartphone-applikationer med digitale lupper, der er mobile. Visse programmer med forstørrelsesteknologi har også skærmlæser indbygget. Så kan den svagsynede både anvende sit restsyn og lyd til at kommunikere og løse arbejdsopgaver.

Læs om forstørrelsesprogrammer på hmi-basen-dk

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere 

Gode råd til arbejdsleder

De bedste forudsætninger for et godt samarbejde skabes ofte ved, at kolleger og leder kender til den teknologi, som medarbejderen benytter, og ved at teknologien fungerer sammen med arbejdspladsens øvrige it-systemer.

Læs om centrale elementer i god teknologistøtte på arbejdspladsen

Gode råd til jobsøger / medarbejder

Det kan hjælpe dig til en god jobstart, at du så tidligt som muligt involverer din leder og dine kolleger i dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent