Særlige indsatser målrettet psykiske vanskeligheder

Her kan du finde eksempler på særligt tilrettelagte indsatser, der har som formål at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder, der har brug for en ekstra indsats, ind på arbejdsmarkedet.

Der et tale om eksempler til inspiration og ikke udtømmende liste. Kommuner har ikke pligt til at tilbyde indsatserne.

Indsatsen IBBIS (Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere)

Indsatsen IPS (Individuelt planlagt job med Støtte)

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent