KLAR TIL START – et udviklingsforløb

KLAR TIL START er et 12 måneder langt udviklingsforløb, der hjælper unge og voksne med autisme i beskæftigelse. Målet er fastansættelse på en ordinær arbejdsplads.

Målgruppen for KLAR TIL START er voksne og unge med autisme, der skal have en særlig indsats for at kunne indgå på en almindelig arbejdsplads.

Indsatsen er rettet mod den gruppe inden for autismespektret, der har et ønske om uddannelse og/eller beskæftigelse, og hvor en KLAR TIL START-vejleder og jobcenteret vurderer, at dette mål er realistisk.

Formålet med indsatsen er fastansættelse

Formålet med indsatsen er at afdække deltagernes udviklingsmuligheder i relation til at varetage konkrete arbejdsopgaver. Endemålet med indsatsen er, at deltagerne i løbet af ca. 12 måneder opnår fastansættelse på en ordinær arbejdsplads i fleksjob eller på ordinære vilkår, samt at de fastholder ansættelsen.

Formålet med forløbet kan dog også være at påbegynde og fuldføre en uddannelse for de unge deltagere.

KLAR TIL START-vejledere og kompetencepartnere

KLAR TIL START er et udviklingsforløb, der afdækker deltagernes udviklingspotentialer. Centralt i forløbet står en KLAR TIL START-vejleder (KTS-vejlederen). KTS-vejlederen er specialuddannet inden for autisme og oplært i metoden.

KTS-vejlederne er tilknyttet en af 10 kompetencepartnere. Kompetencepartnerne består af regionale autismecentre og uddannelsesinstitutioner.

Forløbet indeholder et fast samarbejde med ca. 10 landsdækkende virksomheder, der giver jobgaranti til deltagerne, hvis de fuldfører forløbet. I slutningen af 2020 var der blandt andet lavet samarbejdsaftaler med Coop-koncernen, Ilva, Bon Appetit Group, Dagrofa Foodservice og STARK.

Deltagernes potentialer afprøves i et 12-ugers observationsforløb i den valgte virksomhed. Her afprøves forskellige typer af arbejdsopgaver med forskellige grader af kompleksitet. Herefter aftaler KTS-vejleder, deltager og jobcenter udviklingsforløbet.

I udviklingsforløbet bliver arbejdsopgaver, skånevilkår, antal arbejdstimer og ansættelsesform fastlagt. Udviklingsforløbet tager mellem 3 og 12 måneder. Efter udviklingsforløbet følger ansættelsen. Under hele forløbet støtter KTS-vejlederen deltagerne, ligesom jobcenteret løbende er inddraget i udvikling og i beslutninger.

KLAR TIL START er landsdækkende

Jobcentre i hele landet kan købe forløbet til borgere. KLAR TIL START har et formelt samarbejde med knap 50 jobcentre. Indsatsen er forankret regionalt via de 10 kompetencepartnere. KTS-vejlederne er tilknyttet kompetencepartnerne. De 10 virksomheder, der indgår som samarbejdspartnere, og som giver jobgaranti, er landsdækkende.

Adgang til indsatsen går gennem jobcenteret

Adgangen til et forløb går gennem jobcenteret. Et KLAR TIL START-forløb bevilliges af jobcenteret. De regionale kompetencepartnere kan også være en indgang, ligesom KLAR TIL STARTs hjemmeside giver informationer om den rette vej til et forløb.

KLAR TIL STARTs resultater

Forløbsdata viser, at 132 ud af de 139, der er blevet ansat siden 2013, stadig er i job. Det svarer til en fastholdelsesgrad på 95 pct.

I perioden 2019-2020 har 43 deltagere ud af 60 afsluttet et forløb og er kommet i job. Det svarer til, at 72 pct. er kommet i job (opgjort 11. august 2020).

Læs mere om KLAR TIL STARTs resultater   

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent