Social støtte og arbejdsliv

Nogle personer med handicap kan have brug for social støtte for at få hverdagen med funktionelle udfordringer og job til at fungere.

For at få flest mulige med handicap med på arbejdsmarkedet, kan det være nødvendig at støtte op med en sammenhængende og tværfaglig indsats, eventuelt i et særligt tilrettelagt forløb, der er målrettet specifikke og eventuelt komplekse udfordringer. Med andre ord kan en beskæftigelsesrettet indsats ikke altid stå alene.

Læs mere om særligt tilrettelagte forløb

Hjælp til beskæftigelse, trivsel og mestring

Formålet er stadig, at borgerne hurtigt hjælpes ud på en virksomhed, der passer til den enkeltes ønsker og behov. Samtidig med den beskæftigelsesrettede del af indsatsen med henblik på virksomhedspraktik eller ordinære timer arbejdes der med borgerens øvrige udfordringer i hverdagslivet ved hjælp af individuel social støtte. Formålet er at understøtte overgangen til beskæftigelse og øge borgerens trivsel og mestring.

Støtten kan for eksempel bestå i at hjælpe borgeren til at få struktur i dagligdagen eller bidrage til at skabe eller opretholde sociale netværk. Det kan også være en støtte, der retter sig imod at oplære eller genoptræne en række færdigheder. Personer, der har tabt funktioner som følge af en sygdom eller ulykke, kan have behov for et forløb med forskellige typer træningsindsatser.

Relevant lovgivning og varighed af støtten

Varigheden af støtten afhænger af den enkeltes behov, og hvilken lovgivning støtten ydes efter.

Hvis støtten for eksempel gives efter lov om social service § 82 B, er der ofte tale om seks måneders forløb, mens bevillinger efter lov om social service § 85 beror på en konkret individuel vurdering. 

Mentorstøtte efter lov om aktiv beskæftigelse § 167 gives i en periode på højst 6 måneder. Herefter kan det vurderes, om der er behov for en periode på yderligere 6 måneder.

Efter lov om social service § 83a kan der for en kortevarende og i en tidsafgrænset periode tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt rehabiliteringsforløb til forbedring af funktionsevnen for at nedsætte behovet hjælp.  Behovet vurderes på baggrund af en konkret individuel vurdering af modtagerens behov og ressourcer.

Et træningsforløb med henblik på at vedligeholde eller genvinde tabte funktioner kan gives efter lov om social service § 86. 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent