Særlige indsatser målrettet autisme

Her kan du finde eksempler på særligt tilrettelagte indsatser, der har som formål at hjælpe mennesker med autisme/aspergers, der har brug for en ekstra indsats, ind på arbejdsmarkedet.

Der et tale om eksempler til inspiration og ikke udtømmende liste. Kommuner har ikke pligt til at tilbyde indsatserne.

Indsatsen KLAR TIL START

Indsatsen My Way to Succes

 

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent