My Way to Success – et kursus for mennesker med Aspergers syndrom

My Way to Success er et tilbud til voksne med Aspergers syndrom. Indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagernes selvforståelse og mestringsevne.

Målgruppen for My Way to Success er voksne over 18 år med en autismespektrumforstyrrelse. Der er særligt fokus på mennesker med Aspergers syndrom. Deltagerne skal være motiverede til enten job eller uddannelse.

Formålet med kurset er beskæftigelse eller uddannelse

Formålet er at støtte deltagerne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Dernæst skal beskæftigelsen eller uddannelsen fastholdes. Deltagerne styrkes til dette med vægt på øget selvforståelse og mestringsevne. Mestringsevnen skal vise sig, ved at deltagerne tager ansvar for egne valg og egen udvikling.

Empowerment og praktik

Kurset bygger på en empowerment-tankegang. Kurset har to dele. I første del arbejdes der med deltagernes kompetencer og udfordringer i forhold til at kunne komme i praktik, job eller uddannelse.

Kurset, der foregår med op til 11 andre deltagere, er individuelt tilrettelagt og varer i op til 13 uger. Indholdet er centreret om emner som kompetencer, motivation, spilleregler på en arbejdsplads samt opbygning af en struktur i hverdagen.

Anden del af kurset er et praktikforløb i en virksomhed. Praktikken vælges ud fra deltagerens ønsker og kompetencer. Formålet med praktikken er, at deltageren får afprøvet sine kompetencer og anvendt de redskaber, der er indlært på første del af kurset.

På anden del af kurset bliver der tilknyttet en jobkonsulent, der skal understøtte deltagerne i at opnå og fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

Tilgængelighed – Odense Kommune tilbyder kurset

My Way to Success er et kursus, der tilbydes på Odense Kommunes Center for Specialundervisning for Voksne. My Way to Success er udviklet af Odense Kommune, og kurset tilbydes kun i Odense Kommune.

Adgang til kurset går gennem jobcenteret

Adgangen til kurset går gennem jobcenteret i Odense Kommune eller ved, at den potentielle deltager selv henvender sig til Center for Specialundervisning for Voksne. Deltagelsen i kurset skal sanktioneres af en sagsbehandler i jobcenteret i Odense Kommune. Kurset gennemføres to gange om året.

Resultater af kurset My Way to Success

Kurset er under evaluering af STAR. Evalueringen er endnu ikke offentliggjort.

Læs om My Way to Success og økonomiske beregninger

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent