Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Social- og Boligstyrelsen udsendte i november 2014 en landsdækkende central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Samlet set er der det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

Social- og Boligstyrelsen udsender centrale udmeldinger med det formål at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

Landets kommunalbestyrelser har i 2016 behandlet den centrale udmelding ved at afrapportere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. På baggrund af afrapporteringerne har Social- og Boligstyrelsen vurderet, at der på nationalt plan er en tilstrækkelig koordination, der sikrer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til målgruppen.

I efteråret 2017 vil Social- og Boligstyrelsen følge op på den centrale udmelding og se nærmere på, hvordan tilbudsstrukturen har udviklet sig. 

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2014)

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - behandling af afrapporteringer på central udmelding (2017)

Senest opdateret 08-12-2020

Kontakt

National koordination