Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

Forløbsbeskrivelsens anbefalinger tager udgangspunkt i at understøtte et helhedsorienteret, sammenhængende og udviklingsstøttende forløb for den gravide og hendes kommende barn.

Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug er en sammensat målgruppe med et komplekst støtte- og indsatsbehov. Målgruppens livssituation nødvendiggør en specialiseret indsats, der kan imødegå flere problematikker samtidigt. De relevante indsatser går på tværs af social- og sundhedsområdet og bør tilrettelægges og tilpasses individuelt, for og med den enkelte gravide.

Forløbsbeskrivelsen anbefaler med baggrund her i, at de centrale aktører i indsatsen samarbejder og koordinerer indsatserne til målgruppen. De centrale aktører er den kommunale familieafdeling og rusmiddelbehandling, samt den specialiserede svangreomsorg i de regionale familieambulatorier.

Find forløbsbeskrivelse for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug her 

 

Kontakt

National koordination