Borgere med svære spiseforstyrrelser - behandling af afrapporteringer på central udmelding

Socialstyrelsen2022

Rapporten præsenterer Socialstyrelsens behandling af de kommunale afrapporteringer på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen har på den baggrund vurderet, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og den fornødne koordination på tværs af kommunerne på området.

Socialstyrelsen udsendte i januar 2020 en landsdækkende central udmelding til kommunerne for at kunne vurdere udbuddet af højt specialiserede tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser. Kommunerne har via de fem respektive rammeaftalesamarbejder afrapporteret til Socialstyrelsen i december 2020.

Fornødent udbud og koordinering

Socialstyrelsen har på baggrund af afrapporteringerne vurderet, at der samlet set er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen. Kommunerne har oplyst, at de har anvendt 27 tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser i perioden 2017-2019. Socialstyrelsen vurderer, at de 15 tilbud har forudsætninger for at være højt specialiseret. 10 af disse 15 tilbud leverer endvidere matrikelløse indsatser til målgruppen.  

Socialstyrelsen har ligeledes vurderet, at der sker den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne for at sikre indsatsen til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Socialstyrelsens opgave

Socialstyrelsens opgave har på baggrund af de kommunale afrapporteringer været at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser, og om der er den fornødne koordination og planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Socialstyrelsen har ikke skullet vurdere kommunernes visitation til de højt specialiserede tilbud.

Hent publikationen