Forløbsbeskrivelse. Børn med verbal dyspraksi

Socialstyrelsen2021

Forløbsbeskrivelsen indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.

Verbal dyspraksi er en neurologisk betinget taleforstyrrelse, der bevirker, at børn har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

I forløbsbeskrivelsen beskrives det bl.a., hvordan en tidlig opsporing og udredning er central for, at den korrekte indsats baseret på motoriske læringsprincipper kan leveres tidligt i forløbet. Ligeledes kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvilke opmærksomhedspunkter kommunerne skal have i forhold til at tilrettelægge et vidensberedskab for målgruppen og organisere et tværfagligt samarbejde, hvor der arbejdes tæt sammen med forældre og andre i barnets netværk.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på nyeste viden og udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er første gang udgivet i oktober 2017. Anden udgave af forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2020 med rettelse af de økonomiske beregninger i scenarieanalyserne.

Denne tredje udgave er udkommet i december 2021 og er en revidering af hele forløbsbeskrivelsen. Tredje udgave er ledsaget af en printvenlig udgave kun med anbefalingerne fra forløbsbeskrivelsen.

Hent anbefalinger fra forløbsbeskrivelsen Børn med verbal dyspraksi her