Job med løntilskud for førtidspensionister ("skånejob")

Et job med løntilskud er en mulighed for mennesker, der modtager førtidspension. Jobbet kan være på deltid eller fuldtid.

Formålet med ordningen er at give førtidspensionister mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse.

Den ansatte og arbejdsgiveren skal aftale løn og arbejdsvilkår. De kan eventuelt inddrage a-kasse eller fagforening. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen. 

Det er jobcenteret, der godkender jobbet og løntilskuddet.

Vejledning, støtte og tilskudsmuligheder

Som forberedelse til et løntilskudsjob kan en førtidspensionist i jobcenteret få tilbud om vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. 

Ved opstart i jobbet kan virksomheden søge om tilskud fra kommunen til en mentor, hvis personen har brug for hjælp eller vejledning. Virksomheden kan også søge tilskud fra kommunen, hvis der er behov for særlige hjælpemidler eller for at tilpasse indretningen af arbejdspladsen. 

En førtidspensionist kan søge om personlig assistance til at udføre arbejdsopgaverne. 

Læs mere om personlig assistance

Løntilskud

Kommunens udbetaler løntilskuddet, så længe løntilskudsansættelsen eksisterer. Tilskuddet ophører senest, når den ansatte når til alderen for folkepension. 

Løntilskuddet udgør en fast takst pr. time for offentlige og private arbejdsgivere. STAR melder årligt de aktuelle satser ud på deres hjemmeside.

Mere viden