Personlig assistance til job

Mennesker med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få personlig assistance. Det kan være til at varetage et job, til at deltage i tilbud fra jobcentre eller til efter- og videreuddannelse.

Ledige, lønmodtagere og selvstændige mennesker med en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få personlig assistance. Jobcenteret kan bevillige støtten til at varetage et job, til at deltage i aktiviteter igangsat af jobcenteret eller til efter- eller videreuddannelse.

Personlig assistance til job

Mennesker med handicap kan få personlig assistance til at bestride et job på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Det kan også være til et job med løntilskud, fleksjob eller seniorjob efter lov om seniorjob.

Den personlige assistent skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den ansatte på grund af handicappet har brug for assistance til at udføre. Jobcenteret kan kun bevillige tilskud til en personlig assistent til en bestemt arbejdsfunktion i en bestemt virksomhed. Jobcenteret yder ikke tilskud til personlig assistance, hvis et erhverv er uforeneligt med funktionsnedsættelsen.

Personlig assistance til tilbud i jobcenteret

Mennesker med handicap kan også få personlig assistance, hvis de skal deltage i et tilbud fra jobcenteret. Det kan for eksempel være til at deltage i vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik.

Personlig assistance til efter- og videreuddannelse

Mennesker med handicap kan også få personlig assistance til at deltage i efter- eller videreuddannelse, hvis det sker forud for ansættelse i et konkret job. Det samme gælder, hvis der er tale om uddannelse eller kurser i arbejdstiden, som arbejdsgiverne betaler for.

Muligheden for personlig assistance forudsætter, at man er berettiget til personlig assistance i henhold til lovgivningen om den pågældende uddannelse eller om specialpædagogisk støtte (SPS) til den pågældende uddannelse. SPS søges via Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Vilkår

Det er arbejdspladsen, som ansætter den personlige assistent på normale vilkår. Den personlige assistent kan også rekvireres som tegnsprogstolk efter nærmere bestemte regler eller hos et vikarbureau.

Den personlige assistent kan være ansat i op til 20 timer om ugen for en person, der arbejder 37 timer om ugen. Mennesker, der har mere end ét handicap eller et meget betydeligt handicap, kan opnå tilskud til assistance i op til fuldtid. Det kræver, at jobcenteret vurderer, at det er berettiget.

Til efter- eller videreuddannelse er det også muligt at opnå tilskud til assistenten i op til fuldtid. Som udgangspunkt svarer tilskuddet til personlig assistance til studentertimelønsatsen trin 3, stedtillægssats 4 fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Det er også muligt at opnå refusion af udgifter til den personlige assistent ved arbejdsbetingede rejser eller til vikardækning, hvis den personlige assistent er syg.

Borgeren med handicap skal godkende assistenten forud for, at denne ansættes eller rekvireres. Når det drejer sig om tilbud til ledige, kan den personlige assistent ansættes af jobcenteret eller rekvireres hos et vikarbureau eller som for eksempel tegnsprogstolk.

Se filmen om Magd, der er blind og bruger personlig assistance i forbindelse med sit arbejde.