Opkvalificering af nyuddannede med handicap

Nyuddannede mennesker med handicap kan få tilskud til opkvalificering med henblik på ansættelse i et job uden løntilskud.

Formålet med tilskuddet til opkvalificering er at støtte ledige med handicap, der har taget en uddannelse, i at komme i beskæftigelse. Ordningen retter sig imod personer, som mangler erhvervserfaring inden for det område, som deres uddannelse kvalificerer til. 

Forudsætninger

På linje med ”isbryderordningen” retter mulighederne for at få støtte til opkvalificering sig imod nyuddannede med handicap. Det drejer sig om nyuddannede, som har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse. Man kan søge støtte til opkvalificering senest to år efter uddannelsens afslutning. 

Vilkår

Tilskuddet er til opkvalificering, som ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren må forventes at give.

Det er jobcenteret, som yder tilskuddet. Arbejdsgiveren skal ansøge jobcenteret om tilskuddet. Jobcenteret udbetaler tilskuddet på baggrund af dokumenterede udgifter. 

Læs mere om ”isbryderordningen”