Fortrinsadgang til ledige stillinger i det offentlige

Regler om fortrinsadgang giver mennesker med handicap, der har vanskeligt ved at finde et job, mulighed for at komme til jobsamtale til opslåede stillinger i det offentlige.

Mennesker, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, har fortrinsadgang til ledige stillinger ved offentlige arbejdsgivere. Formålet med reglerne om fortrinsadgang er at give mennesker med handicap, der har svært ved at finde et job, bedre muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Reglerne gælder både ledige mennesker med et handicap, som søger et job, og mennesker med handicap, som ønsker at skifte job.

Adgang til jobsamtale, forhandlingspligt og begrundelse

Fortrinsadgang giver mennesker med handicap ret til en ansættelsessamtale ved opslåede stillinger i det offentlige. Det er en forudsætning, at mennesket med handicap, som søger stillingen, opfylder de formelle uddannelseskrav til stillingen. 

Offentlige arbejdsgivere er forpligtede til at besætte stillingen med et menneske med handicap, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis den pågældende efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren vælger af besætte jobbet med en person, som allerede er ansat på arbejdspladsen. 

En arbejdsgiver, der ikke ønsker at besætte stillingen med mennesket med handicap, skal give jobcenteret en skriftlig redegørelse med en begrundelse for denne beslutning. Arbejdsgiveren skal på baggrund af redegørelsen forhandle med jobcenteret om, hvorvidt mennesket med handicap alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Først herefter må arbejdsgiveren besætte stillingen. 

Afslag på ansættelse eller tildeling af bevilling er en afgørelse, og den skal derfor opfylde forvaltningslovens regler, herunder regler om begrundelse. Begrundelsen skal være saglig og fyldestgørende. Den skal forklare, hvorfor afgørelsen har fået det indhold, den har, for eksempel hvorfor arbejdsgiveren ikke finder ansøgeren med handicap lige så kvalificeret til at varetage jobbet som andre ansøgere. 

En jobsøgende med handicap kan få assistance fra jobcenteret til at gøre reglerne om fortrinsadgang gældende.

Undtagelser

Reglerne om fortrinsadgang gælder ikke, hvis arbejdsgiveren vælger at besætte et ledigt job med en person, som allerede er ansat på arbejdspladsen. Hvis arbejdsgiveren vurderer, at den interne ansøger og en ekstern ansøger med et handicap, som har benyttet sig af fortrinsadgangen, er lige kvalificerede, så kan arbejdsgiveren vælge den interne ansøger.

Reglerne om fortrinsadgang gælder også ved offentlige myndigheders bevillinger til ledige stadepladser mv. samt ledige bevillinger til taxikørsel.

Mere viden

Ikon af arbejdsplads

Ansættelse af medarbejder med handicap

Fortrinsadgang

Fortrinsadgang for personer med handicap

Ikon af kommune
Fortrinsadgang for personer med handicap

Ikon af borger
Fortrinsadgang til job, hvis du har handicap