Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn, når det drejer sig om børn med autisme.

Børn med autisme er ofte glade for regler og vil dermed have forholdsvis let ved at tage nye regler til sig, afhængigt af alder og funktionsniveau.

I det følgende præsenteres gode råd til håndtering af de sundhedsfaglige retningslinjer under hensyntagen til barnets funktionsniveau.

Generelle råd

 • De voksne skal være tydelige om, at de nok skal sørge for, at forholdsreglerne bliver fulgt, og at det ikke er børnenes ansvar.
 • Vurder, hvor mange timer det er realistisk, at barnet kan være til stede i sit dagtilbud.
 • Planlæg systematisk og tydeligt.
 • Brug visuelt materiale.
 • Lav klare retningslinjer med chauffører, forældre, andre personaler om ankomst og afgang.
 • Understøt barnets efterlevelse af de sundhedsfaglige retningslinjer med kendte pædagogiske virkemidler, visualiser procedurer og vær, ved behov, hele tiden ved siden af barnet, som det nu kan lade sig gøre.
 • Vær opmærksom på barnets mentale kapacitet og risiko for at blive overbelastet ved nye krav, sænk eventuelt niveauet for andre – i denne sammenhæng – mindre væsentlige krav.
 • Brug visuel information og tydelige markeringer af gruppeinddelinger. Vis på samme måde, hvilke voksne der er knyttet til grupperne. 

Særligt om aktiviteter

Aktiviteter kan med fordel planlægges udendørs og gennemføres samme sted hver gang. Det er vigtigt, at børnene forberedes på aktiviteten med følgende informationer om:

 • Hvad de skal lave
 • Hvor de skal være
 • Hvor længe, de skal være der
 • hvilke voksne, de skal være sammen med
 • Hvor længe de skal være der.

Hvis et barn bliver presset af at skulle indgå i de ændrede rammer efter genåbningen, så giv mulighed for at lave lystbetonede, afslappende aktiviteter.

Særligt om håndvask

Hvis et barn, der er sensorisk følsomt, har svært ved at få vasket hænder det anbefalede antal gange om dagen, kan man anvende belønningssystemer, en legende tilgang, time-timer, en kendt medarbejder, der altid er med osv. Det skal være mindst muligt belastende for barnet at skulle overholde de sundhedsmæssige retningslinjer.

Ideer til den pædagogiske tilgang til håndvask:

 • Sjove sæber, en fælles ”håndvaskesang”, pointsystemer, der giver belønning ved dagens afslutning mv.
 • Nye bløde ’håndklæder’ (dvs. en stor vaskeklud) i forskellige farver, en farve til hvert barn. Nyt’ håndklæde’ til hver håndvask i stedet for papir, der har vist sig at kunne give eksem.

Teksten er udarbejdet af Center for Autisme, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?