Voksne med udviklingshæmning

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos voksne med udviklingshæmning. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

For voksne med udviklingshæmning har perioden med COVID-19 gjort det særligt vanskeligt at opleve dagene skride frem i en harmonisk vekslen mellem aktivitet og hvile, mellem løftet opmærksomhed og meningsfuld arbejdsomhed, både mentalt og motorisk. At have velfortjente pauser og en god nats søvn.

Når genåbningen begynder, vil man rundt om på aktivitetshusene kunne opleve et stort kontinuum af reaktioner, vekslende fra de borgere, som ikke kan vente med at komme i gang – og de borgere, som egentlig har trivedes meget godt i coronapausen, og som nu skal rykkes ud af den udvidede husfred.

Startvanskeligheder

Alle vil imidlertid have startvanskeligheder. Dels på grund af den abrupte og uventede afslutning, men også fordi genopstart i almindelighed er vanskelig. Vi kender det i mindre skala fra sommerferien, men her taler vi om en pause på mellem to og tre måneder.

Det kan være et umådeligt stort arbejde at genopbygge såvel forudsigelighed som de daglige rutiner for begge ender af kontinuumet – og derfor umådeligt svært at få de tilknyttede rutiner – morgen, transport, mad, kontakt m.v. – op at køre.

Den enkeltes behov for stimulation

Genåbningen kan være en god lejlighed til at se med nye øjne på den enkelte borgers stimulationsbehov: Nogle vil entydigt have været forpint af uvirksomheden og i stigende grad været irritable og vredladne, mens andre måske har set ud til at trives godt med den rolige takt i den nye hverdag.

Det er måske ikke så meget det at komme i gang med en masse aktivitet og stimulation, der bør være målet, men – i reference til punktet ovenfor – at prioritere de indsatser og det indhold, som skaber kontinuitet og fællesskaber.

De gode råd

  • Skab kontinuitet i hverdagen med blandt andet begyndelses- og afslutningsritualer
  • Opmuntr borgerne til at holde fast i de virtuelle venskaber/omsorgsrelationer
  • Hav en målgrupperettet manual for, hvilke alternativer – selvkram, kramme-opsparing, remse eller fingertegn -  man bruger lokalt for at vise påskønnelse og anerkendelse på afstand
  • Tilpas det specialpædagogiske tilbud til borgerens sensoriske præferencer
  • informer om, hvad der skal ske, og hvad forventningerne positivt er – og undgå remser med alt det, man ikke
  • Prioriter budskaberne og gør dem konkrete
  • Understøt informationer visuelt
  • Brug inddragelse som hukommelsesstøtte
  • Gør brug af nudging fx med markante opmærksomhedsskabende farver på vigtige ting/områder (spritflasken, vandhanen mm.).

Vejledningen er udarbejdet af Sødisbakke, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00. 

Læs eventuelt også Sødisbakkes udgivelse om coronastrategier i specialpædagogisk arbejde

Senest opdateret 30-06-2020

Flyer til borgere

Handout om genåbningen med gode råd til borgere med udviklingshæmning.

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?