Cases

I det følgende præsenteres cases til håndtering af udfordringer hos udsatte unge voksne, der bor på botilbud, under genåbningen af samfundet

Ung kvinde, 21 år, i afklarende forløb omkring uddannelse og beskæftigelse

En ung kvinde på 21 år har gennem længere tid været i afklarende forløb omkring uddannelse og beskæftigelse. Mange af forløbene har måtte afbrydes pga. manglende overskud.

Kvinden har et udtalt ønske om mange ting, blandt andet funderet i de mange forventninger, hun møder og har til sig selv. Når forløbene ikke er lykkedes, har det skabt en nederlagsfølelse, som igen har taget af overskuddet.

Og selv om der er givet plads til pause i afklaringsforløbene, har den unge kvinde fortsat været orienteret mod en følelse af at ”burde” 

Håndtering

Da samfundet lukkede ned, forsvandt forventningspresset udefra med god effekt for kvinden. Der er arbejdet med at genkende dette hos hende og italesætte, hvordan det har givet plads til overskud andre steder. Der er i stedet fokuseret på udviklingsmuligheder hjemme, blandt andet ved huslige og praktiske opgaver, bl.a. i opbygningen af den lidt anderledes hverdag i huset.

Den ekstra plads til samtaler og relationelt arbejde har været brugt til dialog omkring de nye små opgaver og rutiner, der er lykkedes og de nye positive erfaringer i at sænke de høje forventninger til sig selv, som dette har skabt.

Ung kvinde, 19 år, udfordringer med fysisk berøring

En ung kvinde på 19 år har i lang tid haft meget svært ved fysisk berøring og har ikke ønsket dette med voldsomme reaktioner til følge, hvis det ved et tilfælde blev overskredet. Kvinden har dog samtidig kunne italesætte, at hun savner den fysiske kontakt, som hun ikke magter.

Håndtering

I indsatsen har der været gjort meget brug af italesættelse af, hvornår et kram er blevet erstattet af andet, og hvor ofte man gerne ville give et kram. Den unge kvinde er i denne dialog inddraget med erfaringer i alternativer, såsom ”luftkram” og andet.

Dialogen omkring betydningen af fysisk kontakt har været konstant til stede og nuanceret af den unge kvindes erfaringer. Der er i dialogen arbejdet med et fokus på individuelle grænser i og ønsker til den fysiske kontakt, ligesom der er skabt mulighed for at træne det omsorgsfulde verbale sprog.

Ung mand, 20 år, udfordring med store møder

En ung mand på 20 år har haft vanskeligt ved at deltage i større møder, der har handlet om hans egen situation. Da han snart skal flytte, har et møde dog været påkrævet.

Håndtering

Mødet er afholdt telefonisk og med begrænset deltagerfelt. Denne opsætning gjorde, at manden oplevede tryghed til at være mere aktivt deltagende og oplevede at blive hørt og mødt i sine ønsker og synspunkter. Der er efterfølgende talt meget ind i denne erfaring, der bruges til at opbygge redskaber til fremtidige dialogmuligheder med offentlige instanser.

Teksten er udarbejdet af Platangårdens Ungdomscenter, der er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 71 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?