Voksne med autisme og lavt kognitivt niveau

På de følgende sider kan du læse om socialfaglige og pædagogiske råd til håndtering af udfordringer hos voksne med autisme og lavt kognitivt niveau. Rådene er målrettet de faglige udfordringer, I som fagprofessionelle kan stå over for i genåbningen af samfundet i forbindelse med COVID-19.

Selvskadende og udadreagerende adfærd er en mestringsstrategi for mange borgere i målgruppen af voksne med autisme og lavt kognitivt niveau. Det er derfor også en adfærd, som personalet mange steder må forholde sig til i forbindelse med coronavirus.

En god metode i dette arbejde er videreudviklingen af Low Arousal, LA2, hvor frafald af eller tilpasninger af krav er i fokus. Det handler om at tale med få ord og være tydelig med henblik på at skabe nærvær uden ord. I personalets tilstedeværelse bør det sikres, at borgerne i målgruppen ikke udsættes for forstyrrelse af personalets udtryk, ord og kropssprog.

Gode råd

  • Hav en plan A og B, der sikrer struktur og genkendelighed, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov og forudsætninger med henblik på, at dagsstrukturen kan genoptages
  • Anvend Low Arousal-tilgangen
  • Find den enkeltes interesser igen som en motivende faktor for at genoptage hverdagen
  • Anerkend det, som borgerne viser interesse for og tager initiativ til
  • Anerkend den enkelte i forhold til håndtering af håndvask mm.
  • Find alternativer til handlemåder på en måde, hvor personalet stadigvæk imødekommer borgerens behov
  • Undgå at skabe fysiske rammer eller retningsanvisende tiltag, der er konfliktoptrappende
  • Omsæt retningslinjerne til en praksis, der tilgodeser den enkeltes nærmeste udviklingszone (i fællesskaber)
  • Opdel både personale og borgere i faste grupper.

Teksten er udarbejdet af Spurvetoften, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?