Håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Læs, hvordan du som fagprofessionel kan forholde dig til retningslinjerne ud fra et socialfagligt og pædagogisk hensyn.

Naturen kan med fordel aktivt bruges til at skabe en mere rummelig struktur, da det giver mulighed for at anvise målgruppen på fysiske pladser, som er mere fleksible. Afstand på gåture kan skabes mellem borgere og medarbejdere ved hjælp af fysiske genstande, som er meningsskabende for den enkelte borger herunder stok, bæltetaske, tov osv.

Personalet bør give anvisninger til, at borgeren kan holde på armen frem for i hånden. Personalet skal gentage disse anvisninger og vise det, når borgeren skal ændre adfærd.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand kan betyde, at borgerne ikke vil kunne beholde deres faste pladser i aktivitetstilbud, men i stedet skal have nye pladser med større afstand imellem.

Det kan gøres ved, at stolen med den nye plads er flyttet, inden borgeren ankommer på dagcenteret. Når borgeren ankommer på aktivitetstilbuddet vil der stå en medarbejder og modtage borgeren. Denne medarbejder bør tydeligt sige, ”Jeg viser dig hen til din nye plads”, og her vil borgerens ting være placeret.

Alle borgere har deres egen dagsstruktur og rytme herunder kommunikationssystemer som konkreter, boardmaker og lignende. Det vil betyde, når mere håndhygiejne skal implementeres i borgerens hverdag, er personalet nødt til at indarbejde en rutine for aktiviteten, så det er meningsskabende for borgeren.

Teksten er udarbejdet af Spurvetoften, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 30-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?