Om idebanken

Idebanken rummer konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række foreninger, organisationer og andre aktører. Læs mere om idebanken og de fire partnerskaber på social- og ældreområdet.

Idebanken rummer eksempler på indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med covid-19.

Eksemplerne kommer fra en lang række forskellige aktører på social- og ældreområdet, bl.a. frivillige foreninger og bruger- og pårørendeorganisationer.

Idebanken er opdelt i fire hovedområder. Man kan finde bidragene i menuen eller via disse links:

Udsatte børn og unge

Udsatte voksne

Børn, unge og voksne med handicap

Ældre

Man kan også bruge idebankens søgefunktion, hvor man kan søge på region, aktivitetstype og målgruppe samt i et fritekstfelt:

 
 

På alle bidrag vil man kunne se, hvem står for indsatsen, og som evt. kan kontaktes.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af corona-epidemien.

Partnerskaberne bag idebanken

Der er etableret fire partnerskaber, som under hele genåbningen af samfundet skal medvirke til at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel på social- og ældreområdet.

Partnerskaberne og andre aktører på social- og ældreområdet kan via idebanken formidle viden og inspiration, der kan komme borgerne til gavn både i tilrettelæggelsen af indsatsen generelt og i det konkrete samarbejde med den enkelte borger.

De fire partnerskaber og Socialstyrelsen stiller idebanken til rådighed for bidragyderne, men foretager ikke en kvalitetssikring af eksemplerne. Det er således de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel.

Partnerskaberne har også hver især udarbejdet en strategi til at modvirke ensomhed indenfor deres område.

Find partnerskabernes strategier mod ensomhed

Aftalen om partnerskaberne

Partnerskaberne på socialområdet (udsatte børn, unge og voksne samt handicapområdet) er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 17. april 2020. Aftalen kan læses på hjemmesiden regeringen.dk:

Se den politiske aftale af 17. april 2020 (pdf)

Partnerskabet på ældreområdet er etableret som led i den politiske aftale, der blev indgået 1. maj 2020. Aftalen kan læses på hjemmesiden regeringen.dk:

Se den politiske aftale af 1. maj 2020 (pdf)

Hvem er med?

Se, hvem der sidder i de enkelte partnerskaber:

I partnerskabet om udsatte børn og unge er følgende aktører inviteret til at deltage:

De Anbragtes Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening, Headspace Danmark/Det sociale Netværk, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Erhverv, KFUM's Sociale Arbejde, Blå Kors Danmark, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Børne-og Kulturchefforeningen, Mary Fonden, Mødrehjælpen, Psykiatrifonden, Kirkens Korshær, KL, Danske Regioner, Boligselskabernes Landsforening, Civilsamfundets Brancheforening, DGI, DIF, Dansk Skoleskak, Organisationen af Danske Museer/ Det Nationale Netværk af Skoletjenester, Danmarks Biblioteksforening, Socialt Udviklingscenter SUS, Frivilligrådet, TUBA, FADD, SelvejeDanmark, LOS, Ventilen, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Børns Vilkår, Ungdommens Røde Kors, Røde Kors, Jysk børneforsorg/Fredehjem.

Red Barnet, Børns Vilkår samt Dansk Røde Kors
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

I partnerskabet for udsatte voksne er følgende aktører inviteret til at deltage:

Rådet for
Socialt Udsatte, KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, KFUK's Sociale Arbejde, Frelsens Hær, Hus Forbi, SAND, Landsforeningen af Væresteder, SIND, Folkebevægelsen mod Ensomhed, Danmarks Almene Boliger (BL), Selveje Danmark, KL, Danske Regioner, Partnerskabet Bevæg dig for Livet (DGI, DIF), Dansk Live samt Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Ombold, FOA, LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere), Dansk Socialrådgiverforening, Bikubenfonden, Trygfonden, FRISE, Socialt Udviklingscenter SUS, Kofoeds Skole, Frivilligrådet, We Shelter.

Rådet for Socialt Udsatte
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

I partnerskabet om handicapområdet er følgende aktører inviteret til at deltage:

Danske
Handicaporganisationer, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Dansk Røde Kors, Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Landsorganisationen for Sociale Tilbud, Dansk Handicap Idræts-Forbund, Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, DUF, Folkebevægelsen mod ensomhed, Foreningen af Folkehøjskoler (FFD), Nota (Danmarks Blindebibliotek), Foreningen Ligeværd, KL og Danske Regioner.

Danske Handicaporganisationer og Socialpædagogernes Landsforbund
er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

I partnerskabet på ældreområdet er følgende aktører inviteret til at deltage:

Videnscenter
For Demens, Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Danske Seniorer, Faglige Seniorer, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Erhverv, Selveje Danmark, Dansk Industri,Danske Ældreråd, Dansk RødeKors, Pårørende i Danmark, Danske Patienter. Sundhedsstyrelsen, Danske Handicaporganisationer (herunder Dansk HandicapForbund), KL og FOA samt repræsentanter fra kulturinstitutioner.

FOA og ÆLdre Sagen er inviteret til at agere som facilitator for partnerskabet.

Senest opdateret 14-02-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?