Ingen skal være alene med epilepsi – lad os hjælpe hinanden

Handicap Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Opsøgende indsatser Kulturelle og sociale arrangementer Rådgivning og støtte

Mange mennesker med epilepsi oplever mere ensomhed og isolation under corona. Epilepsiforeningen har derfor igangsat en række opsøgende indsatser for yde hjælp til medlemmerne og støtte trivsel, tryghed og nye netværk.

Målgruppe: Mennesker med epilepsi

Leverandør af indsatsen: Epilepsiforeningen

Beskrivelse af indsatsen

I forbindelse med Covid-19 og samfundets nedlukning har indsamlede medlemsdata dokumenteret, at Epilepsiforeningens medlemmer er blevet mere isoleret og ensomme. For at afhjælpe dette, har Epilepsiforeningen igangsat en række initiativer, som kan ses her nedenfor:

Vejledning og rådgivning i forhold til trivsel og ensomhed

Epilepsiforeningen har ansat en netværks- og aktivitetskonsulent, som medlemmerne kan kontakte direkte, hvis de har brug for vejledning og rådgivning i forhold til trivsels- og ensomhedsproblematikker.

Konsulenten taler med medlemmerne og tager udgangspunkt i det enkelte medlems behov. Nogle medlemmer har brug for at tale om tanker og frustrationer, imens andre har brug for konkrete redskaber i forhold til at bryde deres isolation og ensomhed.   

Tryghedsopkald

Epilepsiforeningen har lavet tryghedsopkald til alle de eksisterende medlemmer. Der er blevet talt om de tanker, udfordringer og behov som medlemmerne har.

Desuden er der informeret om, hvad medlemmerne kan bruge foreningen til. Det kan eksempelvis være information i forbindelse med Covid-19, rådgivning mv.

Efter opkaldet er der sendt en mail til medlemmerne med relevante kontaktinformationer.

Medlemmerne har taget godt imod tryghedsopkaldene, og vi er nået ud til nogle, der næppe selv ville have henvendt sig til foreningen, men som utvivlsomt har haft behov for hjælp.  

Kontakt til alle nye medlemmer

Epilepsiforeningen har også styrket det opsøgende arbejde ved at ringe ud til alle nye medlemmer og byde dem velkommen i foreningen.

De informeres om foreningens tilbud og der snakkes specifikt om trivsel og tanker i forhold til Covid-19. For nogle af medlemmerne har samfundets restriktioner betydet, at de har været væsentligt mere isoleret og ensomme end før, og her har vi tilbudt ekstra rådgivning og vejledning. 

Online-netværksgrupper

Epilepsiforeningen har testet online-netværksgrupper i form af mindre online-interessefællesskaber, hvor der er erfaringsudvekslet i et fortroligt rum. Nogle af dem, der normalt ikke har mulighed for at komme frem til foreningens aktiviteter, har her fået mulighed for at deltage.

Det har krævet tilvænning at bruge platformene og drøfte følsomme emner online, men deltagerne har givet positive tilbagemeldinger, og det har åbnet op for at nye fællesskaber på tværs af landet.  

Medlemsweekender

Epilepsiforeningen har planlagt to weekender for medlemmer, hvor om drejningspunktet er forebyggelse af ensomhed og isolation samt værktøjer til netværksdannelse. Arrangementerne afholdes fysisk i sensommeren og efteråret 2021.

Kontakt

Maria Elmsted Jensen, netværks- og aktivitetskonsulent, Epilepsiforeningen, maria@epilepsiforeningen.dk, tlf.: 63 11 93 61.

Hvis du vil vide mere
Se foreningens hjemmeside: Epilepsiforeningen

Senest opdateret 18-03-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?