BørneTelefonens Hjemmerådgivning

Udsatte børn og unge Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Rådgivning og støtte

Da Danmark lukkede ned, stod BørneTelefonen klar med hjemmerådgivning, så børn, unge og forældre også kunne få hjælp under corona. Erfaringerne har været så positive, at hjemmerådgivningen er fortsat under genåbningen.

Målgruppe: Børn og unge samt deres forældre

Leverandør af indsatsen: Børns Vilkår

Beskrivelse af indsatsen

Meget tidligt i pandemiens udbrud i Danmark prioriterede Børns Vilkår at arbejde intenst på en etablering af et nødberedskab på BørneTelefonen i tilfælde af behovet for en fysisk nedlukning.

Dette nødberedskab trådte i kraft den 16. marts 2020 samtidig med, at skolerne lukkede, og mange forældre blev sendt hjem fra arbejde. Samme dag lukkede BørneTelefonen også fysisk ned i Børns Vilkårs lokaler i Valby og Aarhus, og videreførte i stedet rådgivningen med rådgiverne siddende hjemme.

Nødberedskabet bestod i starten af alle BørneTelefonens børnefaglige medarbejdere, samt en gruppe på 60 frivillige rådgivere (ud af de i alt 600 frivillige rådgivere), som hjemmefra rådgav børn og unge på både telefon, chat og sms.

Op mod genåbningen af fysisk fremmøde for medarbejdere på Børns Vilkårs lokationer i Valby og Aarhus den 12. maj deltog ca. 273 frivillige i nødberedskabet. Dette betød, at BørneTelefonen kunne opretholde en åbningstid kl. 11 - 23 alle ugens dage og samtidig holde åben på alle tilgængelige rådgivningsmedier under hele coronanedlukningen.

Hvem har særlig gavn af BørneTelefonen i corona-krisen?

Alle børn og unges liv blev påvirket af coronaudbruddet i Danmark, og det mærkedes i væsentlig grad også på BørneTelefonen. Meget tidligt i forløbet ringende børn og søgte viden om sygdommen. De var bekymrede og bange for eget eller andres helbred,

Henvendelserne omkring coronavirussen tog markant til i styrke i takt med, at situationen i Danmark udviklede sig. Efterhånden begyndte samtalerne i højere grad at handle om de konsekvenser, som coronasituationen fik for børnene, og som for mange var med til at øge kompleksiteten af de allerede eksisterende vanskeligheder, som de var i eller var med til at skabe helt nye problemstillinger.

Størst konsekvenser for de udsatte og sårbare

De børn og unge, som coronakrisen havde de største konsekvenser for, var særligt de socialt udsatte og psykisk sårbare.

Det havde store konsekvenser for børn og unge at være i familier, hvor der fx var alkoholmisbrug, vold og overgreb. De var under coronakrisen anderledes isoleret, og det professionelle netværk, som BørneTelefonen normalt ville forsøge at bringe i spil, var ikke tilgængeligt på samme måde som før.

De psykiske vanskeligheder, som nogle sårbare børn og unge oplevede blev i en tid med isolering, frygt for virussen og øget ensomhed yderligere forstærket. Samtaler om selvmordstanker og selvmordsforsøg rykkede ulykkeligvis endnu længere op på listen over de mest hyppige årsager til, at børn og unge henvendte sig til BørneTelefonen.

Nye konflikter og økonomiske bekymringer

Mange familier skulle ligeledes forsøge at få både familieliv, skoleliv og arbejdsliv til at hænge sammen under samme tag. Det var i sig selv været en udfordrende situation for mange, og børnene berettede om, at familierne sled på hinanden.

Børn oplevede nye konfliktområder, og at konfliktniveauet mellem nogle forældrene blev stigende som følge af den nye situation. Børn kontaktede os omkring bekymringer for familiens økonomi, måske fordi en forælder havde mistet jobbet, eller at der i familien var en bekymring for, at dette vil ske i forbindelse med coronakrisen.

Det blev til bekymringer, som børnene tog del i, og nogle børn oplevede sig pressede til at tage flere fritidsjobs for at bidrage til husholdningen eller bidrage på en anden måde, fx med deres børneopsparing.

Skilsmissefamilierne

For de børn, som havde forældre, der var skilte, var skiftet imellem dem en helt særlig udfordring på grund af smittefare, og for nogle børn var konsekvensen, at de ikke så den anden forælder i en lang periode.

Dette har betydet et stort savn for både børn og forældre, ligesom nogle børn har oplevet situationen som et fravalg af dem. Krisen pustede desuden nyt liv i skilsmisseforældrenes konflikter om børnene samtidig med, at afgørelser i familieretslige sager blev udskudt. Dette satte forældrene i nogle helt særlige uforløste konflikter.

Corona som kompleksitetsskabende faktor

Det var tydeligt, at coronakrisen spillede ind på rigtig mange områder af børn og unges liv, og at det var en kompleksitetsskabende faktor, som børnene gerne ville tale med BørneTelefonen om.

Det er dog også vigtigt at nævne, at de problemstillinger, som børn havde inden coronaudbruddet startede, også stadig var der. De katastrofer, som ramte børn før, ramte stadig.

BørneTelefonen ønskede derfor fortsat at kunne være der for alle børn i en svær tid på trods af at den situation, som coronavirussen skabte i Danmark.  

Organisering af hjemmerådgivningen

BørneTelefonen taler med nogle af Danmarks mest udsatte børn, og selvom alle medarbejdere og frivillige rådgivere er børnefagligt uddannet, er dette typisk samtaler, som kan være meget svære at sidde med - særligt alene hjemme i ens egen stue. 

Der er derfor skabt et digitalt rådgivningsrum, hvor rådgiverne er sammen på vagt, og hvor de kan støtte hinanden i de svære samtaler samt få sparring og vejledning fra en online børnefaglig konsulent. I det digitale rum opstår der også en høj grad af fælles læring og udvikling for rådgiverne.

Ressourceforbrug

Der blev i væsentlig grad anvendt medarbejderressourcer til planlægning og udvikling af et nødberedskab - og derefter til at sikre af en kvalitativ og faglig understøttelse samt teknisk support af rådgiverne, der sad hjemme.

Alle medarbejdere fra BørneTelefonen deltog desuden i beredskabet, således at rådgivningen i starten kunne holdes åbent og der herefter samtidig gradvist kunne komme et øget antal frivillige med i beredskabet.

Klargøringen og opsætning af digitale systemer, computere, telefoner og introduktionen til de nye tekniske løsninger for alle medarbejdere og rådgivere, som rådgiver hjemmefra, viste sig at være meget omfattende. Det forudsatte en etableringen af et nyt teknisk supportteam i Børns Vilkår, som sideløbende med BørneTelefonens fulde åbningstid også var til rådighed for digital og teknisk assistance.

Hjemmerådgivning i takt med genåbningen

BørneTelefonens fysiske lokaler er igen åbnet, og rådgivere kan nu tage vagter på sædvanligvis, dog med skærpede forholdsregler.

Nødberedskabet viste sig dog at skabe en ny fleksibilitet for rådgiverne på BørneTelefonen i forhold til at tage vagter - særligt på de skæve tidspunkter, hvor det er svært for BørneTelefonen at få rådgivere til at komme på vagt.

Desuden medførte den tætte sparring på det digitale vagthold - og med en tilstedeværende faglig koordinator, at kvaliteten af rådgivningsarbejdet også blev øget.

BørneTelefonen har derfor nu fået en nyetableret hjemmerådgivning, som supplerer de fysiske lokationer i Valby og Aarhus. Hjemmerådgivningen fortsættes derfor - også efter coronakrisen er ovre. Dette giver os muligheden for at kunne hjælpe endnu flere børn - og der er desuden potentiale for at kunne rekruttere rådgivere til hjemmerådgivningen, som kommer fra hele landet.

Kontakt

Ingrid Hetelius Dall, Børns Vilkår, tlf. 26 81 65 12, ingrid@bornsvilkar.dk

 

 

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?