Synliggørelse af covid-sikrede arrangementer

Handicap Landsdækkende Kulturelle og sociale arrangementer

Hverdagen er ved at vende tilbage for de fleste. Men for nogle borgere er der behov for noget særligt, for at de har tillid til, at retningslinjerne overholdes, og at man trygt kan bevæge sig ud i det offentlige rum og fx gå i teateret og til foredrag.

Målgruppe: Personer, der er særligt sårbare over for covid, fx  lungepatienter og respiratorbrugere, men også personer med sygdomsangst

Leverandør af indsatsen: Potentielt alle, der afvikler offentlige arrangementer

Beskrivelse af indsatsen

Vi vil gerne sikre, at der til alle offentlige arrangementer, hvor det er fysisk muligt, er indtænkt forhold, der gør, at arrangementet er ”covid-sikret”, og at det er synligt i annonceringen af arrangementet.

Det kan være afstand mellem stole, adgang til lokalet via særskilte indgange, særlige toiletforhold, der rengøres efter hvert besøg osv.

Nu og et langt stykke ud i fremtiden, vil der være særligt udsatte personer, der ikke tør deltage i offentlige arrangementer på grund af sundhedsrisiko. Det kan være på grund af kognitive udfordringer, der gør det svært at gennemskue skiftende retningslinjer på vejledningsområdet. Det kan være personer med sygdomsangst, respiratorbrugere, lungesyge, osv.

Vi anbefaler et fælles ”covid-mærke”, der viser at et arrangement som fx en teaterforestilling, et foredrag på biblioteket, borgermøder eller andet er covid-sikret.

Et eksempel: Jeg er respiratorbruger, og vil gerne til foredrag på det lokale bibliotek, hvilket jeg har været mange gange før. På opslaget for foredraget, kan jeg se at det er ”covid-sikret”.

Det betyder, at der i foredragssalen er taget forbehold for særlig stor afstand mellem siddepladserne. Jeg lukkes ind ad en særlig indgang, hvor jeg ikke kommer i tæt kontakt med andre. Der er afsat et særligt toilet, der professionelt rengøres efter hvert besøg, og det er sikret, kaffe og kage i pausen udleveres, så vi undgår smitte.

I en tid, hvor vi må formode, at der går ”hverdag i den”, og at flere og flere måske vil slække på kravene, er der stadig en gruppe, for hvem det vil være vigtigt, at retningslinjerne stadig overholdes, og hvor tillid til dette ikke er nok. De vi ikke turde deltage i offentlige arrangementer, hvis ikke arrangøren kan garantere disse forhold.

Vi mener, at offentlige institutioner og institutioner, der får offentlig støtte, skal forholde sig til, hvorledes de synliggør og efterlever, at et arrangement er ”covid-sikret”.

Kontakt

Forstander Johannes Schønau, Egmont Højskolen, js@egmont-hs.dk 87 81 79 00.

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?