Det digitale værested

Udsatte voksne Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Kulturelle og sociale arrangementer

”Det digitale værested” er oprettet og drevet af Landsforeningen af VæreSteder som konsekvens af nedlukningen af værestederne i forlængelse af COVID-19-krisen. Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet - også efter pandemien.

Indsatsens målgruppe: Brugere af landets væresteder, der er blandt de tungeste socialt udsatte mennesker i landet

Leverandør af indsatsen: Landsforeningen af VæreSteder med støtte fra TRYG Fondens akutpulje

Beskrivelse af indsatsen

"Det digitale værested" er etableret som en gruppe på Facebook og giver socialt udsatte værestedsbrugere mulighed for at holde kontakt med ligesindede, fortælle om hvordan man har det, lave aktiviteter sammen - hver for sig, få hjælp til at strukturere dagen og udfylde tiden. Og det giver mulighed for at gribe dem, der får det dårligt og har brug for hjælp.

"Det digitale værested" er kort sagt en digital mulighed for at hjælpe hinanden gennem en svær tid – akkurat som man vil gøre på et almindeligt værested.

Rækker videre end COVID-19 beredskab

”Det digitale værested” har været et rigtig godt initiativ i en periode med nedlukning af samfund og væresteder, men det har samtidig vist sig særdeles velegnet til at adressere en række væsentlige problemstillinger, herunder i forhold til at:

 • Nå socialt udsatte, der ikke kommer på almindelige væresteder:
  Godt 30% af brugerne på ”Det sigitale værested” kommer ikke normalt på et værested, og for dem har det været en ny og enestående mulighed for fællesskab og netværk.  
 • Skabe nye muligheder for grupper af udsatte:
  Især psykisk sårbare brugere giver udtryk for, at det digitale rum er mere overkommeligt end fysisk fremmøde, og at det faktisk har givet dem mod på at deltage i mere, end de ellers ville have gjort.
 • Hjælp til hverdagens udfordringer:
  Flere brugere påpeger, at aktiviteter som gåture og rengøring har givet dem en sundere livsstil og mere struktur på hverdagen. Fremadrettet kan online aktiviteter som rygestopkurser, sundhedseksperter m.v. hjælpe med andre konkrete udfordringer  
 • Motivere til digital opkvalificering:
  ”Det digitale værested” er en ideel platform for digital opkvalificering af socialt udsatte, som ikke tidligere har magtet det digitale. Øgede digitale kompetencer er til stor hjælp for udsatte selv og til gavn for kommunikationen mellem udsatte og offentlige myndigheder.       

Hvordan foregår det konkret?

”Det digitale værested” er konkret organiseret som en Facebookgruppe, der hedder Landsforeningen af VæreSteders digitale værested. Man kan anmode om at være med og det er naturligvis op til den enkelte, hvor meget man ønsker at deltage.

På ”Det digitale værested” åbner dagen med morgenkaffe, hvor mange siger godmorgen til hinanden - gerne med et billede af kaffekop og lidt om, hvad man skal i dag, og hvordan man har det.

I løbet af dagen opfordrer Landsforeningen af VæreSteder til at deltage i forskellige aktiviteter, som man kan tilmelde sig. Det kan være rengøring, oprydning, dans, fællessang eller andet. Gåtur "sammen, men hver for sig" med efterfølgende billeder af blomster og udsigter, man har taget undervejs, hitter.

Så er der maden. Altid lidt billeder af frokosten og endnu flere af aftensmaden. Dagen kan slutte stille af eller med fælles filmaften i weekenden.

Det hele kommenteres af brugere og medarbejdere fra Landsforeningen af VæreSteder, og i løbet af dagen skriver mange lidt om, hvordan de har det, og andre følger op med positive kommentarer til folk, der har brug for det.   

Ressourcer og omfang

”Det digitale værested” er bemandet fra kl. 07.00 til kl. 21.00 hver dag. Også i weekender og på helligdage.

Kompetencemæssigt er det bemandet af konsulenter fra Landsforeningen af VæreSteder, der har mangeårig erfaring med målgruppen, og medarbejdere med socialfaglige kompetencer samt kommunikationskompetencer inden for sociale medier.      

Indsatsen er landsdækkende, og der er i skrivende stund mere end 800 socialt udsatte værestedsbrugere af ”Det Digitale Værested”.

De umiddelbare erfaringer

”Det digitale værested” har fungeret rigtig godt i den aktuelle situation, hvor mange væresteder har været lukkede. Det vidner antallet af deltagere såvel som omfang og kvaliteten i kommunikationen om.

”Det digitale værested” er socialt arbejde og relationsarbejde med brug af de digitale muligheder og platforme, og erfaringerne peger på, se ovenstående, at det digitale kan og bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde, end det hidtil har været tilfældet.

Det er ressourcekrævende, og det er vigtigt på linje med alt andet socialt arbejde.

Kontakt

Senest opdateret 17-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?