Lyd på lokalaviser

Handicap Landsdækkende Kulturelle og sociale arrangementer

Dansk Blindesamfund og Nota arbejder på at forsyne alle blinde og stærkt svagsynede med deres lokale ugeavis som lyd - og i samme øjeblik, som den lander i postkassen hos den almindelige læserskare. Løsningen forventes lanceret 3. december 2020, der er International Handicapdag.

Målgruppe: Blinde og stærkt svagsynede

Leverandør af indsatsen: Dansk Blindesamfund og Nota

Beskrivelse af indsatsen

Midt i en globaliseringstid er Danmark beriget med en stor mængde velproducerede lokalmedier. Alene ugeaviserne tæller godt 225 udgivelser. Ugeaviserne dækker vores egen hverdag. De skriver om det, som er tæt på os, og de kommer ud til mange. Det har en kæmpe værdi, som det er vigtigt at værne om.

Desværre har alle ikke lige god adgang til deres ugeavis. Enten fordi de ikke modtager den, fordi de smider den ud eller simpelthen, fordi de er ordblinde, blinde eller svagsynede. Heldigvis er der noget at gøre ved det. Og det er netop, hvad Dansk Blindesamfund og Nota har tænkt sig. Dansk Blindesamfund og Nota har sat sig som mål, at der skal være lyd på alle gratis lokalaviser - uden omkostninger eller nævneværdigt besvær for medierne.

Dansk Blindesamfund og Notas lydprojekt giver uvurderlig værdi til blinde og stærkt svagsynede, da de nu får adgang til lokalnyheder og kan følge med i arrangementer m.m. på lige fod med andre borgere. Projektet kan derfor inkludere flere borgere og dermed være et blandt flere bidrag til at mindske ensomhed.

Fra inklusion til megatrend

Når lyden er produceret, stilles den også frit til rådighed for medierne, som kan bruge den til alle tænkelige formål. Artiklerne leveres tilbage til medierne med god lyd. Nemt, hurtigt og gratis.

  • Nemt. Løsningen er 100% automatiseret
  • Hurtigt. Levering tilbage til medierne sker samme dag
  • Gratis. Nota afholder alle omkostninger til lydproduktionen.

Notas lyd er baseret på machine learning og den lyder næsten som et rigtigt menneske og er hurtig at producere. Mange kender lyden fra smartphones, digitale assistenter og mange andre steder. Den har opnået en høj kvalitet i lyntempo, og teknologien udvikler sig eksplosivt.

Nota har i årtier arbejdet med syntetisk tale og har stor viden på området. Til dette projekt har Nota valgt en markedsbaseret løsning. Nota beriger den markedsbaserede løsning med egen know how. Blandt andet en ordbank med 50.000 ord.

Dansk Blindesamfund og Notas projekt med at sætte lyd på lokalaviser vil medvirke yderligere til, at blinde og stærkt svagsynede kan leve mere aktive og mere selvstændige liv. Det er derfor slet og ret et projekt, der tjener et godt formål! Samtidig hjælper projektet medier med at blive 2025-parate i god tid. EU har besluttet, at alle digitale medier fra 2025 skal kunne tilgås af alle. Herunder ordblinde, blinde og stærkt svagsynede.

”Lokalavisen er et godt sted at få information om, hvad der sker, hvor jeg bor. Desværre har jeg med alderen mistet synet og er derfor ikke længere i stand til at læse min lokalavis. Det savner jeg meget”.

Karen, 76 år, medlem af Dansk Blindesamfund

Lovkravet fra EU

Det Europæiske tilgængelighedsdirektiv, EAA, skal gøre det lettere for personer med handicap at få adgang til alle typer digitalt indhold.

I 2025 bliver det lovpligtigt for alle erhvervsdrivende at overholde direktivet. Det vil formentlig betyde, at alt medieindhold i 2025 skal være tilgængeligt for bl.a. læsehandicappede.

Status

Nota er i gang med at indgå aftaler med en lang række lokalaviser om et samarbejde om projektet, herunder at Nota kan få adgang til lokalavisernes redaktionelle indhold. Dette arbejde forventes afsluttet sensommeren 2020.

Nota har gennemført omfattende test med såvel taleteknologi, redaktionelt indhold og simuleret stordrift. Dette arbejde intensiveres fra sensommeren blandt i samarbejde med Dansk Blindesamfund, da løsningerne skal testes på målgruppen.

Målet er, at Dansk Blindesamfund og Nota 3. december 2020, der er International Handicapdag, kan sætte projektet i – helt eller delvist - endelig drift til glæde for de mange blinde og stærkt svagsynede, der efterspørger lokale nyheder for at kunne fastholde et lokalt engagement og deltagelse i samfundslivet.

Hvem er Nota?

En institution under Kulturministeriet, som gør bøger, undervisningsmateriale o.a. tilgængeligt for folk med læsevanskeligheder og har godt 180.000 medlemmer og vokser med 20-25.000 nye medlemmer årligt.

Nota er blandt verdens førende inden for lyd og andre former for tilgængeliggørelse af tekster til folk med læsevanskeligheder. Nota udvikler og implementerer lyd- og læseteknologi i samarbejde med førende danske og internationale tech-virksomheder. Herudover samarbejder Nota med alle relevante aktører på området, herunder forlag, medier og uddannelsessektor samt foreninger og offentlige myndigheder.

Kontakt

  • Michael Karvø, Chef for Økonomi og Strategi, Nota, mka@nota.dk, 27 11 27 21
  • Henrik Karmark, Projektleder, Nota, hkk@nota.dk, 39 13 46 78
  • Jonas Manley, Projektleder, Nota, jmy@nota.dk, 39 13 46 69HVis

Hvis du vil vide mere

Notas hjemmeside

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?