Fasthold fællesskabet - få en digital samtaleven

Handicap Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Kulturelle og sociale arrangementer

Corona har ført til større ensomhed og selvisolation for mange mennesker med gigt. Som en løsning på det har Gigtforeningen etableret Digitale Venner – en samtaletjeneste mellem mennesker med gigt.

Målgruppe: Mennesker med gigt

Leverandør af indsatsen: Gigtforeningen

Beskrivelse af indsatsen

Mange mennesker med gigt har under corona oplevet større ensomhed og selvisolation. Det skyldes især bekymring for eget helbred og risiko for smitte, og de er dermed afskåret fra deres sædvanlige deltagelse i samfundet.

For at styrke trivslen og den mentale sundhed har Gigtforeningen etableret Digitale Venner. Det er en samtaletjeneste for mennesker med gigt, hvor man kan ’mødes’ til en snak om livet med gigt, COVID-19, eller hvad der ellers fylder i hverdagen. I stedet kan nye digitale fællesskaber og venskaber opstå.

Hvordan foregår det?

I den ene ende sidder en frivillig med lysten til at hjælpe, og i den anden ende en person, som gerne vil tale med et andet menneske, som kender til de særlige udfordringer, en gigtsygdom kan give. For begge er tjenesten med til at styrke fællesskab og trivsel til gensidig gavn og give mulighed for at vende sikkert og trygt tilbage til hverdagen efter corona. Der er ikke tale om professionel rådgivning men en god ligesindet snak over telefonen.

Man tilmelder sig på Gigtforeningens hjemmeside ved at fortælle lidt om ens interesser og ønsker til den digitale ven og bliver derefter matchet, så snart vi finder to, der passer sammen. De får derefter en fælles mail, og den frivillige tager kontakt inden for et par dage. Så er de i gang.

Vi anbefaler, at de digitale vennepar starter med 6-8 samtaler af op til en times varighed. Men de bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe de vil tale sammen, da det skal passe ind i deres hverdag. Det er også op til dem, om de vil tale sammen over telefonen eller via et videoopkald.

Vi har lige nu over 150 digitale venner, som enten er frivillige eller gigtvenner. Men vi håber, at flere tilmelder sig, da det er en god mulighed for at finde en ligesindet at tale med, der kender til livet med en gigtsygdom.

Kontakt

Karina Krichau, projektleder på Digitale Venner,  tlf. 39 77 80 35, digitalevenner@gigtforeningen.dk

Hvis du vil vide mere        

Se omtalen af initiativet på gigtforeningens website

 

Senest opdateret 07-04-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?