Familieven på afstand

Udsatte børn og unge Udsatte voksne Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Rådgivning og støtte

"Frivillig familieven på afstand" er et landsdækkende initiativ igangsat af Røde Kors under coronaepidemien. Frivillige familievenner tilbyder støtte i form af telefonsamtaler eller gåture til familier i en udsat position. Indsatsen er en videreudvikling af "Frivillige familievenner", hvor man mødes fysisk.

Målgruppe: Børn og familier i udsatte positioner, der er ekstra hårdt ramt af nedlukningen

Kan også være relevant for: Indsatsen er også relevant for området for udsatte voksne (forældrene i børnenes familier), mennesker med handicap (børn eller forældre kan have handicaps)

Leverandør af indsatsen: Røde Kors (Landskontor i samarbejde med 203 lokalafdelinger)

Beskrivelse af indsatsen

Med denne indsats bliver familier med behov for støtte tilknyttet en fast frivillig familieven, der gennem bl.a. telefonsamtaler kan være en vigtig livline og skabe ro og tryghed i hverdagen og støtte evt. skolebørn.

Udover telefon- eller videosamtaler kan støtten også, hvis muligt, bestå i en gåtur i det fri. I takt med genåbningen kan familier og frivillige mødes hjemme hos familien, hvis de bor i nærheden af hinanden.

Hvem har særligt brug for en frivillig familieven på afstand?

Frivillig familieven på afstand er udviklet som en konsekvens af covid-19 og de behov, Røde Kors oplever hos sårbare familier, der kan være ramt af ensomhed, konflikter og utryghed, og som har været ekstra hårdt ramt af nedlukningen af Danmark.

En familie rækker typisk ud efter en frivillig familieven, fordi familien kan føle sig isoleret og har behov for støtte til at skabe ro og overblik i hverdagen. Familien kan også have glæde af en frivillig til at støtte børnene i hjemmeundervisning og lektier.

Hvordan foregår mødet med familierne?

Familierne får tilknyttet en fast frivillig familieven på afstand, som de kan tale med om det, de har brug for.

Det kan fx være det, der fylder i en presset tid hos familien, lektiehjælp, hjælp til at skabe struktur i hverdagen samt støtte til bekymringer og angst i forbindelse med corona eller bare en god voksensnak.

De frivillige er kompetente og engagerede og har alle været igennem en rekrut­terings- og screeningsproces.

Familievenner i takt med genåbningen

Med ’Familieven på afstand’ forsøges det også at matche frivillige og familier fra samme geografiske område, så der er mulighed for, at familieven-forløbet kan fortsætte efter corona, hvis der er et gensidigt ønske om det.

Røde Kors vil gennem 203 lokalafdelinger i Danmark kunne tilbyde familievenner mange steder i landet.

Der er dog geografiske områder, hvor Røde Kors ikke tidligere har kunnet tilbyde familievenner, da det har været vanskeligt at rekruttere frivillige i området.

Det er nu muligt med konceptet ’Familieven på afstand’. Eksempelvis har en familie fra Århus under corona haft en familieven, der boede på Ærø. Disse erfaringer vil blive taget med videre i tiden efter corona.

Kontakt

Faglig konsulent Anna Blindum, Røde Kors, anbli@rodekors.dk, tlf. 35 29 95 97.

 
Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?