Red Barnets rådgivning SletDet

Udsatte børn og unge Landsdækkende Rådgivning og støtte

Mange børn og unge er meget alene digitalt, særligt i forbindelse med corona-nedlukningen. Red Barnets rådgivning SletDet tilbyder hjælp til børn og unge, der er blevet krænket på nettet.

Målgruppe: Børn og unge under 18 år, forældre og fagpersoner

Leverandør af indsatsen: Red Barnet

Beskrivelse af indsatsen

SletDet-rådgivningen er Danmarks eneste professionelle og specialiserede rådgivning, som hjælper børn og unge, der har været udsat for en digital krænkelse. Fagpersoner og forældre kan også få rådgivning i sager, hvor et barn eller en unge er blevet krænket på nettet.

Børn og unges sociale liv foregår i stigende grad på nettet, og der er et stort behov for at beskytte børn og unge bedre på nettet. Alt for mange børn og unge oplever at få delt private eller intime billeder eller videoer uden samtykke eller er udsat for afpresning, mobning eller andre digitale krænkelser.
 
Mange børn og unge er – særligt i forbindelse med corona-nedlukningen - meget alene digitalt og taler ikke med voksne om, hvad der sker i deres online virkelighed. Det betyder også, at de står helt alene, hvis det går galt.  Digitale krænkelser kan have alvorlige psykiske, sociale og faglige konsekvenser for børn og unge. Mange fortæller om angst, ensomhed og i værste tilfælde PTSD.

Hos Red Barnets SletDet-rådgivning sidder professionelle med indgående kendskab til sociale medier og børn og unges digitale liv klar til at hjælpe børn og unge – også under corona-nedlukningen.

Via SletDet får børn og unge psykologisk førstehjælp, når de står midt i krisen. De bliver holdt i hånden og får støtte til at række ud til det nære netværk, hjælp til at få fjernet det krænkende materiale på de sociale medier, og de får vejledning til at anmelde sagen til politiet ved behov.

Kontakt

Projektleder Mai Holm Hviid, mhh@redbarnet.dk, 61 42 01 03

Teamleder Lina Sjögren, lsj@redbarnet.dk, 24 94 72 74

Hvis du vil vide mere

Se rådgivningens hjemmeside på redbarnet.dk/sletdet

 

 

 

Senest opdateret 15-01-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?