Digitalt ”besøg” til alle danskere

Udsatte voksne Handicap Ældre Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser

SnakSammen er et landsdækkende digitalt tilbud igangsat af Røde Kors i samarbejde med Boblberg. Her kan brugere booke en samtale med en frivillig i det tidsrum og det omfang, som passer til dem. Herefter sættes en samtale i stand, der kan handle om alt fra fælles interesser til den udfordrende hverdag.

Indsatsens målgruppe: Alle unge og voksne, der har behov for at tale med en frivillig, fx fordi de er sårbare, isolerede, ensomme eller blot har brug for et pusterum i en ellers lidt trist hverdag.

Leverandør af indsatsen: Røde Kors i samarbejde med platformen Boblberg

Beskrivelse af indsatsen

SnakSammen er et nyt digitalt mødested, hvor frivillige kan komme på et digitalt besøg hos den bruger, der inviterer indenfor. Særligt under corona har mange ensomme og sårbare efterspurgt samtalerne, og der har været gennemført mere end 1800 samtaler siden 24. marts 2020 fordelt over 84 kommuner. Hovedparten af brugere er mænd og kvinder mellem 30 – 55 år, men der har været brugere ned til 9 og op til 94 år.

Platformen er let at anvende. Der kræves en pc., en Ipad eller en Smartphone men ingen app for at kunne fungere. Det fungerer på den måde, at frivillige samtalevenner lægger tider, hvor de kan komme på ”besøg” ind på SnakSammen.nu ud. Disse tider kan bookes af de danskere, der har lyst til en snak. SnakSammen giver på den måde stor fleksibilitet til både den frivillige og brugeren. Den frivillige vælger selv, hvor mange samtaler, de vil have. Brugerne booker selv tider, som passer til deres behov og kan både booke én eller flere samtaler.

SnakSammen har været lanceret og kørt som et projekt under Røde Kors Landskontor i de første tre måneder, hvor indsatsen blev udviklet/justeret, samtidig med at den blev implementeret. Nu er indsatsen ved at blive forankret i Røde Kors’ lokalafdelinger. Der er udpeget tre Røde Kors lokalafdelinger (Kbh., Aarhus og Midtfyn), hvor koordinatorer ’on-boarder’ frivillige og har den daglige kontakt til disse. Der er fortsat brug for tre fjerdedel medarbejdertid til at drive projektet. Derudover medvirker Boblberg med løbende teknisk support samt udviklingstimer.

Hvem har brugt SnakSammen?

I de seneste måneder har rigtig mange danskere oplevet at sidde hjemme med lidt eller slet ingen kontakt til andre mennesker. Her har SnakSammen været et pusterum fra en trist, svær eller udfordrende hverdag, og samtalerne har berørt alt fra fælles interesser til film og bøger eller historier fra lokalområdet.

Flere udlændinge har ligeledes gjort brug af platformen og har gennem samtalerne udforsket den danske kultur og traditioner samt øvet det danske sprog. Sårbare og særligt udsatte danskere har også gjort brug af SnakSammen. Her har den uformelle samtale med et andet menneske holdt angsten fra døren og været en støtte i en udfordrende tid. I de tilfælde, hvor den frivillige har fornemmet et større behov for hjælp end de selv kunne tilbyde, er brugerne blevet hjulpet videre til Røde Kors’ andre aktiviteter og har fået en besøgsven, blevet tilknyttet integrationsaktiviteter eller lignende.

Det vil i fremtiden kræve en særlig indsats at få den mest sårbare del af potentielle brugere gjort opmærksom på og tryg ved platformen, så de kan og tør bevæge sig ind på den. Derfor arbejdes der på at klæde det kommunale frontpersonale på til at kunne hjælpe brugere med at komme på SnakSammen.

Kontakt

Udviklingskonsulent Anni Brejnholt, anbre@rodekors.dk, National Afdeling, Røde Kors, tlf. 35 29 95 31 (direkte), mobil 21 38 95 69

Senest opdateret 17-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?