Krea-pakker som indgang til en tryghedsskabende samtale

Udsatte børn og unge Udsatte voksne Landsdækkende Rådgivning og støtte Digitale og telefoniske indsatser

Frivillige kan gøre en stor forskel for udsatte og ensomme børn og forældre, når de kender hinanden og har en tillidsfuld relation. Red Barnets frivillige holder tryghedsskabende samtaler med familierne ved hjælp af fysiske krea-pakker.

Målgruppe: Børn og familier i udsatte positioner.

Kan også være relevant for: Indsatsen er også relevant for området for udsatte voksne (forældrene i børnenes familier), frivillige og fagpersoner med tilknytning til familierne

Leverandør af indsatsen: Red Barnet

Hvad er Red Barnets hjælpeberedskab under COVID-19?

Gennem hjælpeberedskabet under COVID-19 bliver familier sikret støtte gennem fire fysiske hjælpepakker. De indeholder bl.a. krea-materialer, mad, vejledninger til indendørs- og udendørsaktiviteter samt råd og inspiration til forældrene om fx hjemmeskoling og skolestart efter nedlukningen.

Hjælpepakkerne har været indgangen til at få en samtale i gang med familierne om deres situation og behov. Ud over hjælpepakkerne har Red Barnet etableret digitale platforme for at vedligeholde kontakt og aktiviteter og herigennem fortsat sikre samvær og fællesskaber – omend digitalt.

Indsatsen har været båret af Red Barnets frivillige, og Red Barnet lynuddannede derfor blandt andet de frivillige under COVID-19. Tidligere foregik kompetenceudviklingen fysisk, men COVID-19 har krævet nye og digitale formater til dette. Vores børnefaglige psykosociale eksperter har produceret videoguides suppleret af case-materiale og øvelser til de frivillige om krise-psykologi, de svære samtaler, børnesyn/børnerettigheder, frivilligrollen, underretningspligt mv. Både webinarer, samtaleguide og video har vist sig at være en stor hjælp i de frivilliges arbejde og i kontakten med sårbare og udsatte familier.

Hvordan foregår det konkret?

Beredskabet er iværksat i tæt samarbejde mellem Red Barnets sekretariat, frivilligkonsulenter og lokalafdelinger. Der er blevet udnævnt COVID-19-tovholdere i lokalafdelingerne, og netop linket mellem lokalafdelinger, tovholdere og frivilligkonsulenter har betydet, at sekretariatet løbende er blevet klædt på med information om situationen og behovene hos familierne.

Sekretariatet og fagpersoner har udformet rammer for de forskellige hjælpepakker inkl. forslag, råd og vejledninger, som blev kommunikeret til lokalafdelingerne mhp. tilmelding.

Efter tilmelding har lokalafdelingerne modtaget vejledning og beløbsdonation, men har haft albuerum til at forvalte og tilpasse hjælpepakker efter lokale behov også baseret på dialog og samtale med familierne. Frivillige har dernæst indkøbt materialer, redskaber eller lign. Og pakket og uddelt hjælpepakkerne lokalt. ’Madpakken’, en måltidskasse, blev uddelt direkte til familierne via samarbejde med ALDI.

Vores digitale aktiviteter er forgået via Teams, telefonopkald og sms mellem frivillige og familierne, mens kompetenceudvikling via videoguides og webinarer er formidlet online via mail og Teams.    

Erfaringer opsamlet fra indsatsen

Mange familier har i tilbagemeldingerne selv fortalt, at de har været hårdt presset både økonomisk, socialt og psykisk. De peger særligt på, at de har været stressede – over hjemmeundervisning; på grund af diagnoser i familien; et meget lille netværk, som hverdagsaktiviteter normalt kompenserer noget for; økonomisk pres; angst og bekymring; truslen om fyringer eller mistet arbejde; nogle peger på mangel på aflastning (i plejefamilier og på institutioner).

Det er vores indtryk og oplevelse, at der har været overlap mellem de ovenstående udfordringer hos en del af familierne, og at hjælpepakker og den fortsatte kontakt med frivillige har været en kærkommen håndsrækning i en svær tid.   

Som en forælder sagde: ”Man føler sig hurtigt glemt og udstødt. Jeg blev nærmest lidt rørt, da der kom en besked om, at der var en pakke til os. Over at vi ikke var glemt. At nogen tænkte på os”.

Det har vist sig at være særligt nyttigt, at de frivillige i forvejen kender familierne og har en tæt og tillidsfuld relation til dem. Med de fysiske hjælpepakker som indgang og lynuddannelsen i at tage tryghedsskabende samtaler betød det, at de frivillige kunne gøre en stor forskel hurtigt.

Red Barnet er nu overgået til at have decideret fokus på opfølgning med familierne og en god overgang tilbage til vores normale aktiviteter som klubber, lejre og følgeordninger. Vi tilpasser også aktiviteterne, så de er bæredygtige i perioden fremover. Vi har fx omlagt sommerens lejraktiviteter, så de er tilpasset sundhedsmyndighedernes anvisninger, og så særligt samtalerne med børn efter nedlukningen er i fokus. Det er meningsfuldt her og nu for at skabe en tryg, sikker og positiv oplevelse efter en svær tid. Samtidig er vi rustet til hurtig tilpasning, hvis der opstår en ny bølge af corona.

Organisatorisk er oplevelsen, at sekretariat og frivilligland har kunnet mobiliseres hurtigt og effektivt til trods for, at vi ikke tidligere har arbejdet med akutberedskab. Lokalafdelinger og frivillige har været positive over muligheden for at hjælpe konkret i en historisk og svær tid. 

Kontakt

Katrine Broch Hansen, projektleder, Red Barnet, kha@redbarnet.dk, tlf. 20 37 61 98

Morten Bo Andersen, moba@redbarnet.dk, tlf. 42 61 80 60

Lina Sjögren, teamleder, Red Barnet, lsj@redbarnet.dk, tlf. 24 94 72 74

Senest opdateret 15-01-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?