Corona-temperaturen i Parasport Danmarks foreninger

Handicap Landsdækkende Motion og natur

Parasport Danmark har gennemført telefoninterviews med sine medlemsforeninger med henblik på at undersøge, hvordan de er påvirket af nedlukningen som følge af coronavirus.

Målgruppe: Idrætsforeninger, som tilbyder idræt for mennesker med handicap, herunder fysisk handicap, udviklingshandicap og synshandicap.

Leverandør af indsatsen: Parasport Danmark

Beskrivelse af indsatsen

I Parasport Danmark har vi ca. 500 medlemsforeninger, som tilsammen tilbyder idræt for ca. 12.000 mennesker med handicap. Størstedelen af vores medlemsforeninger er almene idrætsforeninger, mens den resterende del udgør rene handicapidrætsforeninger.

Særligt udfordret målgruppe

Ligesom alle andre har foreningerne og deres medlemmer været stærkt påvirket af nedlukningen på grund af coronavirus. Nogle af idrætsudøverne i vores målgrupper er særligt sårbare over for smitte med COVID-19 sammenlignet med andre medlemsgrupper, hvilket har haft som konsekvens, at de i meget høj grad har været isolerede fra socialt samvær.

Mange af vore idrætsudøvere er særligt udfordrede i forhold til ensomhed og begrænset netværk, og mange formår ikke selv at tage initiativ til at være fysisk aktive med eks. gå-, løbe- og cykelture.

Den gradvise åbning af foreningslivet er naturligvis en glædelig nyhed, men vi frygtede, at den lange periode med nedlukning kunne risikere at have negative konsekvenser for tilslutningen af medlemmer, frivillige samt foreningernes økonomiske situation. Derfor besluttede vi at tage corona-temperaturen i et udsnit af vores medlemsforeninger.

Sådan gjorde vi

Der blev nedsat en gruppe ansatte, som havde til formål at udvælge og kontakte et repræsentativt udsnit på 50 af Parasport Danmarks medlemsforeninger.

Formålet med de 50 telefoninterviews var todelt; (1) at undersøge foreningens situation i forhold til corona, og (2) at gøre dem opmærksomme på Kulturministeriets pulje til aktiviteter for sårbare, udsatte og ældre, som giver mulighed for en økonomisk håndsrækning til at kickstarte foreningerne efter nedlukning. Til formålet blev der udformet en interviewguide.

Resultaterne af undersøgelsen

Målingen af corona-temperaturen i Parasport Danmarks foreninger har blandt andet vist følgende:

  1. Flere foreninger, der har specialhold for mennesker, der bor på bosteder, har været særligt ramt i forbindelse med åbningen af foreningslivet, da nogle bosteder ikke har tilladt deres borgere at deltage i foreningsaktivitet af hensyn til risikoen for at bringe smitte med tilbage til institutionen.
  2. En langt overvejende del af foreningerne forventer, at de ikke mister medlemmer som følge af Corona-virus.
  3. En langt overvejende del af foreningerne forventer, at de har samme frivillige til rådighed når vi kommer på den anden side af Corona-virus
  4. Flere foreninger har været påvirket økonomisk i form af mistet indtjening ved arrangementer, kontingenter, samt uændrede lønudgifter.
  5. Ca. halvdelen af foreningerne er interesserede i at søge økonomisk støtte gennem førnævnte pulje fra Kulturministeriet til at kickstarte foreningen.

Hovedkonklusionerne på denne indsats er, at temperaturen i Parasport Danmarks medlemsforeninger overvejende er god. Foreningernes forventninger er, at de i høj grad er i stand til at køre uændret videre med deres aktiviteter efter sommerferien.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Parasport Danmarks hjemmeside

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?