Børn som pårørende

Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Rådgivning og støtte Opsøgende indsatser

Systematisk opsporing af børn som pårørende samt målrettet rådgivning til forældre og fagpersoner.

Målgruppe: Børn og familier i udsatte positioner, der er ekstra hårdt ramt af nedlukningen

Kan også være relevant for: Udsatte voksne (forældrene i børnenes familier), mennesker med handicap (børnene eller de voksne kan have handicap)

Leverandør af indsatsen: Psykiatrifonden

Beskrivelse af indsatsen

Når mennesker, som ramt af psykisk sygdom, kontakter vores rådgivning, indfører vi en systematik, der betyder, at der altid spørges ind til, om personen har børn.

Hvis der er børn i familien, spørger vi ind til, hvad personen har gjort for at sikre, at der bliver taget vare på deres børn. Det kan dreje sig om, hvorvidt de har informeret skolen, og om børnene har andre vigtige personer i deres netværk, som kan tage over, når sygdommen fylder i familien mv.

Som en udvidet hjælp vil vi tilbyde, at forældre med psykisk sygdom kan blive kontaktet af en børnefaglig medarbejder, som kan hjælpe med vejledning i forhold til de udfordringer, der kan være forbundet med at være barn i en familie med psykisk sygdom, ligesom vi kan pege i retning af løsninger til forældre og børn.

Det kan fx være gode råd til, hvordan man taler sammen i familien, og hvordan man kan være sammen på en god måde. Denne hjælp kan bestå af en eller flere samtaler – efter behov.

Rådgivning til daginstitutioner og skoler

Voksne omkring barnet er ofte af afgørende betydning, når et barn har brug for omsorg og støtte i en svær tid. Men fagprofessionelle er ofte rådvilde over for opgaven og undlader måske at hjælpe, fordi de ikke ved, hvad de skal stille op for at hjælpe.

Det Nationale Kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom arbejder netop med at rådgive kommuner i forhold til indsatser rettet mod målgruppen og ligeså med udvikling af arbejdsgange og materiale til fagpersoner, som er tæt på børnene. I dette regi er der dog ikke et rådgivningstilbud, som fagpersoner kan gøre brug af løbende og efter behov.

Psykiatrifondens rådgivning vil her rette sig mod pædagogisk personale, som kender børnene og familierne.

Vi ønsker at kunne tilbyde 1-1 telefonisk rådgivning. Rådgivning til fagpersoner skal varetages af Psykiatrifondens børnefaglige medarbejdere.

Rådgivningen kan såvel dreje sig om børn/unge, der er pårørende, som børn/unge, der selv har psykiske udfordringer.

Rådgivningen vi have et fokus på at støtte fagfolk (som selv står i en uvant og presset situation) til at hjælpe børnene tilbage til deres normale hverdag med de hensyn, som det må kræve. Der vil være fokus på at give fagfolkene viden om betydningen af psykisk sygdom i familien eller hos barnet, samt hvilke konsekvenser en krisesituation kan medføre. Rådgivningen vil ligeså centrere sig om indsatser, der kan hjælpe barnet.

Ovenstående tilbud er finansieret af TrygFonden.

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?