Unge som pårørende

Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap Landsdækkende Rådgivning og støtte

Formålet er at skabe et rum for unge, der er vokset op i hjem med psykisk sygdom – til at dele erfaringer samt via psykoedukation og temaer blive bevidste om, hvordan de bedst kan leve deres eget voksenliv trods forældrenes psykiske sygdom

Målgruppe: Børn og familier i udsatte positioner, der er ekstra hårdt ramt af nedlukningen

Leverandør af indsatsen: Psykiatrifonden

Beskrivelse af indsatsen

Psykiatrifonden ønsker at skabe et nationalt tilbud om online- gruppeforløb til unge, der har forældre med psykisk sygdom.

Formålet er at skabe et rum for unge, der er vokset op i hjem med psykisk sygdom, til at dele erfaringer samt via psykoedukation og temaer blive bevidste om, hvordan de bedst kan leve deres eget voksenliv trods forældrenes psykiske sygdom.

Mange unge er med god grund bange for at overtage forældrenes psykiske sygdom, hvorfor grupperne ligeledes skal sætte ind forebyggende i forhold til unges egne psykiske udfordringer.

Tilbuddet sker i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge og Sorg, og rekruttering af unge via hjemmesiden ErduOkay.dk (veletableret platform drevet af Det Nationale Sorgcenter/Børn, Unge og Sorg, som mangler en komponent for unge med forældre med psykisk sygdom) og via Psykiatrifondens egne kanaler.

De unge inddeles som udgangspunkt i alderen 15-19 år og 20-25 år. Der afholdes otte gruppeforløb med to ugers mellemrum. Et gruppeforløb varer to timer.

Gruppeforløbet vil dels bestå af en runde, hvor de unge kan fortælle om, hvad de har tænkt over siden sidst og dels af nogle faste temaer, hvor man kommer rundt om forskellige problemstillinger ved at have forældre med psykisk sygdom.

Kontakt

Lars Hübertz, Psykiatrifonden, lh@psykiatrifonden.dk, tlf. 29 29 12 11

 
Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?