Udsatte voksne

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser for udsatte voksne i relation til situationen med covid-19. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for udsatte voksne i forbindelse med coronasituationen.

Eksemplerne kommer fra en række forskellige aktører på området. Det er de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af coronaepidemien.

Der modtages fortsat nye bidrag.

God læselyst!

Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet, bl.a. ét om udsatte voksne.

Læs mere om partnerskaberne og idebanken

Senest opdateret 14-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?