Online Naturfællesskab – få inspiration til gode oplevelser i naturen

Handicap Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Motion og natur

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har under COVID-19 startet et online naturfællesskab. Her kan unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser dele viden på sociale medier om tilgængelige naturruter og aktiviteter rundt om i Danmark.

Målgruppe: Målgruppen er unge med handicap og/eller særlige behov, der til dagligt - eller særligt under COVID-19 krisen - har behov for et socialt eller fagligt fællesskab med ligesindede

Leverandør af indsatsen: Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Beskrivelse af indsatsen

Da COVID-19 ramte Danmark, blev naturen populær som aldrig før.

Men for nogen kræver en tur i naturen mere forberedelse end blot at snøre vandrerstøvlerne. For hvor tager man hen, når man har et fysisk handicap og behøver gode adgangsforhold, eller med et kognitivt handicap har brug for gode afmærkninger for ikke at miste overblikket og fare vild?

SUMH har startet et online naturfællesskab, hvor unge med unge med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser tager ud i naturen i deres lokalområde og løbende deler naturspots, naturruter og outdoor-aktiviteter på Instagram og Facebook.

De unge er således med til at vise andre, hvor der er tilgængelig natur, men også aktiviteter, der kan inspirere og give andre mod på at komme ud i naturen og have fællesskaber hver for sig, eksempelvis shelterture og geocatching, hvor man ikke behøver at gennemføre samtidig. Dermed motiverer de hinanden og andre til at bruge naturen på nye måder.

Det virtuelle fællesskab når bredt ud

Fællesskabet er organiseret via en Facebookgruppe og instagramprofilen ’Sumhsnaturfaellesskab’, hvor de unge deler billeder og udveksler erfaringer med tilgængelige naturområder. Tilgængelighed skal her forstås som de unges subjektive oplevelse af tilgængeligheden af en given naturrute og/eller aktivitet.

Gruppen af frivillige mødes på den digitale platform Zoom en gang om ugen. Hvert møde varer en time.  At møderne foregår digitalt, gør det muligt at samle unge på tværs af landet.

Det gør det også muligt få nogen med, som af forskellige årsager ellers ikke ville deltage, hvis møderne var fysiske. Forud for hvert møde slås der et mødelink op til zoom inde i Facebookgruppen.

Hvad laver vi på møderne?

På møderne deles der erfaringer fra de naturoplevelser, som de frivillige mellem møderne er ude og afprøve.

Samtidig vægtes det sociale aspekt højt, fordi mange har eller stadig er isoleret på grund af COVID-19. Derfor er der på hvert møde sat tid af til hygge og uformel snak.

Møderne faciliteres af en konsulent fra SUMH, der er ansvarlig for den overordnede koordinering og sparring med de frivillige.

Derudover bruges møderne til at drøfte og planlægge forskellige initiativer, som kan være med til at skabe et større fokus på tilgængelig natur. Det har bl.a. resulteret i, at frivillige fra naturfællesskabet har deltaget i et indslag på P4 og en artikel i hhv. Verdens Bedste Nyheder og på DR.

Bred opbakning

Der har været en god tilslutning og opbakning til det nye online- fællesskab, og det er lykkedes at skabe en bevægelse af unge, der inspirerer hinanden til at turde være i naturen - også nye steder - og lave aktiviteter, der er coronasikre, her og nu, hvor behovet er stort.

Ud over at involvere SUMHs frivillige kan fællesskabet også nå ud til andre, der vælger at bruge de stier og aktiviteter, som de unge deler på Instagram.

Digitale udfordringer

Det virtuelle møde kræver en ekstra indsats i forhold til at skabe relationer de frivillige imellem og skabe en god gruppedynamik. Det har været vigtigt at involvere de frivillige på nye måder, så de ikke bliver ’tabt’ bag skærmen, og facilitere møderne på en måde, der sikrer, at alle får mulighed for at få ordet.

Derudover kan det tekniske aspekt opleves som en barriere, så det har været vigtigt at afsætte tid til at få guidet alle godt ind i Zoom-møderne.  

Kontakt

Nynne Pertou, Sammenslutningen af Unge Med Handicap, nynne@sumh.dk, 92 15 29 93.

Hvis du vil vide mere

Naturfællesskabet på Instagram

 
Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?