Gode råd til pårørende under covid-19

Handicap Ældre Landsdækkende Rådgivning og støtte

Det er ikke let at være pårørende til et familiemedlem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende bliver smittet med coronavirus. Få inspiration og gode råd til at takle situationen som pårørende.

Målgruppe: Pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade

Kan også være relevant for: Ældre

Leverandør af indsatsen: Hjernesagen

Beskrivelse af indsatsen

Der kommer dagligt nye påbud og vejledninger i forhold til at mindske spredning af coronavirus. Det giver en masse begrænsninger i hverdagen - og gør ikke mindst livet som nærmeste pårørende til en person i den særlige risikogruppe vanskeligt. For hvordan opretholder man kontakt, hvis man skal undgå at besøge hinanden? Hvordan håndterer man sin egen stress og usikkerhed over situationen?

Med inspiration fra myndighederne, andre patientforeninger og vores egne medlemmer, bringer vi her nogle gode råd - og opfordrer i øvrigt til, at man deler sine gode erfaringer med andre i samme situation.

Ret dig efter myndighederne vejledning

Det er meget vigtigt, at vi undgår at sprede smitten. Derfor skal alle følge myndighedernes vejledning - og løbende følge med i udviklingen. Hjernesagen anbefaler alle at holde sig opdateret på coronasmitte.dk 

Del dine bekymringer

Mange pårørende er bekymrede og nervøse for deres nærmeste på plejehjem og botilbud i disse tider, hvor det er svært at opretholde kontakten med sine nærmeste.

Det kan være en lettelse at dele sine bekymringer for sine kære med andre - du kan fx bruge Hjernesagens facebookgruppe for pårørende.

Lad personalet hjælpe med kontakten

Tag kontakt til personalet på botilbud eller plejehjem for at høre, hvordan hverdagen går for din pårørende.

Flere steder vil personalet også gerne hjælpe med kontakten. Fx har vi kendskab til et plejehjem, hvor de har investeret i nogle IPads, så de kan hjælpe beboerne med videokommunikation af en slags. Mange gør en ekstra indsats for at få det til at fungere.

Vær kreativ - send billeder og breve

Vær kreativ i forhold til, hvordan kommunikationen kan foregå – tag en dialog med plejehjemmet eller bostedet om, hvordan de kan hjælpe med at understøtte en kommunikation.

Måske kan I bruge videoopkald, fx via Facetime eller Skype. Skriv et brev, send billeder mm. enten fysisk eller elektronisk. Personalet kan være behjælpelige med at læse højt.

Besøg på plejecentre

Myndighederne har udsendt reviderede regler for besøg på plejecentre den 12. maj 2020. Det er fortsat den enkelte kommune og lederne for de enkle tilbud, der skal sikre minimal risiko for, at beboere og personale udsættes for smitte. Derfor vil der være forskelle mellem landets kommuner og i nogle tilfælde også mellem plejecentre i den enkelte kommune.

Afstandskravet er fortsat 2 meter. Besøg skal så vidt muligt foregår udenfor. Hvis der er tale om en kritisk situation omkring beboeren, kan besøg foregå indenfor. Hvis der er adgang via terrassedør, skal denne benyttes. Myndighederne anbefaler ikke længere, at besøgene skal være tidsbegrænset.

Ledelsen er ansvarlig for, at der er en instruks, som bl.a. skal

 • Fastsætte rammer for, hvordan besøg på udearealer og besøg i borgerens bolig kan planlægges og gennemføres på en kontrolleret måde. Man tager udgangspunkt i de lokale fysiske rammer og faciliteter, så der ikke kommer for mange besøgende på samme tid og der kan opretholdes den fornødne afstand mellem de besøgende. Fx med krav om forudgående tidsbestilling, fastsættelse af antal besøgende mv.
 • Beskrive personalets opgaver ift. planlægning og gennemførelse af henholdsvis indendørs- og udendørsbesøg, herunder personalets rolle i at sikre nødvendig information til de besøgende.
 • Beskrive hvordan de besøgende informeres om smitteforebyggelse, instrueres i håndhygiejne og informeres om de sundhedsfaglige anbefalinger i forbindelse med at gennemføre besøget.
 • Præcisere vigtigheden af, at besøgende skal være uden symptomer på sygdom, også mild forkølelse, i 48 timer før besøget, og instruere personalet i at stoppe besøgende, der viser symptomer på COVID-19.

Besøg på botilbud

Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og isolation under COVID-19-krisen, hvor de har været afskåret fra at modtage besøg fra f.eks. familiemedlemmer.

En ny bekendtgørelse gør det nu muligt for alle borgere at modtage besøg i et begrænset omfang. Lempelserne er resultatet af en aftale mellem samtlige partier i Folketinget den 25. april og er en del af den generelle genåbning af samfundet. 

De hidtidige regler om adgang til besøg, hvor der er en kritiske situation, gælder fortsat. Bekendtgørelsen betyder, at det derudover nu er tilladt for øvrige borgere på botilbud at modtage besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer og i visse tilfælde indendørs i borgerens egen bolig.

Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren, udpeger besøgspersonerne og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde. Lempelserne skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer.

Hvis du/I er i tvivl eller oplever problemer ved besøg, så kontakt rådgivningen på telefon 36 38 85 51 eller e-mail: social@hjernesagen.dk.

Pårørende hjemme?

Hvis du har mulighed og ressourcer til det, kan du overveje, om du er mest tryg ved at have din pårørende hjemme.

Social- og Indenrigsministeren har den 30. marts slået fast, at man gerne må besøge sin familie i en kortere og længere periode og derefter vende tilbage til sin bolig.

En borger må ikke nægtes adgang til sin bolig - heller ikke selvom det er et plejehjem eller et botilbud.

Læs mere hos Social- og Indenrigsministeriet.

Vis hensyn
Vis hensyn og vær der for hinanden. Har du overskud og tid, så spørg, om du kan hjælpe dine nærmeste og dine naboer – fx med indkøb, hvis du alligevel skal handle.

Det kan også være med praktiske ting. Men sørg stadig for at undgå unødvendig fysisk kontakt, og efterlad varer m.v. uden for døren. Husk god hygiejne: Vask hænder ofte og brug håndsprit.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til pårørende

Sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger til pårørende til dem, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus . Det kan bl.a. dreje sig om mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade: 

 • Blive hjemme i den udstrækning, det er muligt.
 • Undgå steder med mange mennesker. Vi fraråder fx at du bruger offentlig transportmidler, særligt i myldretiden.
 • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne til slimhinderne i næse, mund og øjne.
 • Holde afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften på 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre. De bliver dog ikke hængende i luften længe.
 • Du bør ikke besøge personer i særlige risikogrupper og personer, der ligger på hospitalet eller bor på plejecentre, med mindre det er strengt nødvendigt. Du kan f.eks. i stedet ringe til din pårørende, evt. via videoopkald. Se ovenfor om den nye aftale fra 17. april 2020.
 • Du kan hjælpe din pårørende med indkøb og aflevere varer ved døren, evt. hjælpe med tilberedt mad.
 • Vær generelt opmærksom på din pårørende

Det fulde materiale findes Sundhedsstyrelsens hjemmeside på flere sprog.

Find materialet på Sundhedstyrelsen.dk

Kontakt

Hjernesagen, 36 38 85 51, social@hjernesagen.dk

Hvis du vil vide mere

Hjernesagens hjemmeside

 
Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?