Akut Social Drive Out

Udsatte voksne Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Opsøgende indsatser Rådgivning og støtte

Under coronakrisen har KFUMs Sociale Arbejde etableret et mobilt café-koncept. Med base i 15 steder i landet køres der ud til i alt 180 små lokalsamfund i landets yderområder. Kernen i indsatsen er nærvær og omsorg. Her deles mad, tøj og aktivitetspakker ud, og der er mulighed for rådgivning, støtte og brobygning.

Målgruppe: Socialt udsatte mennesker (18 - 74 år), der bor i landets yderområder og har oplevet isolation under COVID-19-nedlukningen.

Leverandør: KFUMs Sociale Arbejde

Kort om indsatsen

For at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronakrisen har KFUMs Sociale Arbejde skabt et mobilt cafékoncept i landets yderområder, som har afsæt i organisationens velfunderede hjælpe- og støttekoncept på bl.a. sociale caféer og væresteder, men også herberger og projekter, og som skaber et livsanker for socialt udsatte i yderområder.

Aktivitet

Med udgangspunkt i centerbyen køres ud til lokalsamfund. Der skabes indgange til hjælp og støtte for 5-7 personer ad gangen via 1-2 frivillige hvert sted. De frivillige er understøttet af en lokalansat. Mobilcaféerne har åbent 1-2 timer hvert sted og besøger samme sted 1-2 gange ugentligt. Indsatsen er opsøgende i 180 mindre lokalsamfund i yderområder.

Kernen i aktiviteten er at bringe nærvær og omsorg ud til socialt udsatte. I samarbejde med Fødevarebanken og KFUMs Sociale Arbejdes (KSA) genbrugsbutikker får alle et måltid, udleveret overskudsmad, værnemidler, tøj, bøger, legetøj, familie-aktivitetspakker og andre fornødenheder og mulighed for hjælp, råd og støtte til at håndtere den aktuelle krisesituationen.

Mobilcaféen er en indgang til andre støtte- og rådgivningstilbud, bl.a. i regi af KFUMs Sociale Arbejde. Her bindes an til gratis fagkyndig frivilligbåren gældsrådgivning, retshjælp, afvænning af spille- og rusmiddelafhængighed og konfliktmægling.

Kontakten i mobilcaféen bruges også til at skabe kontakt til gadesygeplejerske, socialrådgiver eller anden ressourceperson, som borgerne ellers kan have lang og besværlig vej til, ikke mindst under coronakrisen.

Organisering

Indsatsen er organiseret med udgangspunkt i KFUMs Sociale Arbejdes sociale caféer, boformer for hjemløse, døgninstitutioner for anbragte børn og unge og projekterne "Hele Danmarks Familieklub og Ballast" (for børn og unge, som vokser op i familier med misbrug). I alt 15 institutioner eller projekter fungerer som såkaldte centersteder, der hver især er centrum for udkørende indsatser til 12 lokalsamfund..

Følgende centersteder har deltaget:

 • Nykøbing Mors (Morsø kommune)
 • Skjern (Ringkøbing-Skjern)
 • Grenå (Norddjurs)
 • Kolind (Syddjurs)
 • Haderslev
 • Brovst (Jammerbugt)
 • Slagelse
 • Hanstholm (Thisted)
 • Ribe (Esbjerg)
 • Esbjerg
 • Gellerup og Brabrand (Aarhus),
 • Odense
 • Grindsted
 • Vejle.

Det lokale fællesskab understøttes af ca. 150 ressourcestærke frivillige, som skaber rammer og indhold i mobilcaféen – hver gang mobilcaféen åbner et sted, byder 1-2 frivillige og lokalansatte med socialfaglige kompetencer velkommen.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er socialt udsatte og sårbare mennesker i yderområder i alderen 18-75 år, der har begrænset eller intet  netværk, herunder mennesker med psykiske lidelser, misbrug, i ensomhed, udsatte familier, økonomisk dårligt stillede m.fl.

Projektets mål er at involvere samlet set 1260 socialt udsatte om ugen fordelt på 15 yderområder med hver 12 mobilcaféer. Således laver vi hver uge lommer af fællesskab 180 steder i landets yderområder over en 3 måneders-periode.

Finansiering

Egen finansiering og samarbejde med TrygFonden om en særlig akut indsat for socialt udsatte.

Samarbejde/partnerskaber

Etablering af mange lokale samarbejder med kommuner, sogne, lokale foreninger, købmænd og uddannelsesinstitutioner om at udbrede kendskab, skaffe materialer, tilrettelægge aktiviteten og være frivillige i projektet.

For eksempel har hjemmesygeplejersker haft flyer med rundt, støtte- og kontaktpersoner fra kommunens rusmiddelcenter har deltaget i aktiviteter ved at tage mennesker med til de enkelte Akut Social Drive Out-cafeer, præster og menighedsmedlemmer har været frivillige værter for det enkelte åbningssted og pædagogstuderende har udviklet og produceret kreativitets- og aktivitetspakker til familier i projektet.

Udfordringer

Større behov end kapacitet. Der er behov for en langsigtet opsøgende indsats i yderområder. Akut Social Drive Out har mødt halvanden gang flere borgere i mobilcaféerne end vi havde forventet. Borgere, som er ankommet før mobilcaféens åbningstid og blevet helt til lukketid, samt udtrykt ærgrelse over at åbningstiden er så kort. Mange steder har de samme mennesker deltaget og undervejs taget andre bekendte med. Der er opstået fællesskaber, hvor man tager sig af hinanden og kigger efter hinanden i hverdagen.

Kontakt

Afdelingsleder Michael Aagaard Seeberg, KFUM's Sociale Arbejde, tlf. 28 96 20 70 , ms@kfumsoc.dk

 
Senest opdateret 17-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?