Bliv fri gennem fortællinger

Handicap Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Rådgivning og støtte

”Fortæl dig fri” er titlen på et nyt og inspirerende forløb hos Fibromyalgi- & Smerteforeningen, hvor deltagerne gennem fortællinger bliver fri til at kunne forstå deres egne liv på nye måder.

Målgruppe: Mennesker med den kroniske smertesygdom fibromyalgi 

Leverandør: Fibromyalgi- & Smerteforeningen 

Beskrivelse af indsatsen

”Fortæl dig fri” finder sted over seks uger, hvor en lille sammentømret gruppe på fem-seks fibromyalgiramte (eller andre patientgrupper) samles en gang om ugen under kyndig vejledning fra en erfaren præst, som er gruppeleder på forløbet.  

Ved hvert møde bliver der taget udgangspunkt i et tema, som hver deltager fortæller om efter tur. Gruppelederen introducerer temaet. Deltagerne fortæller ud fra egne erfaringer fra deres liv og uden afbrydelser, og der kommer ingen spørgsmål eller gode råd fra de andre deltagere på forløbet.

Fortroligt fortællefællesskab

Gruppens fortællefællesskab er et fortroligt forum med tavshedspligt. Der er hverken tabuer, krav eller forventninger. Alle deltagere har tavshedspligt. Ved at fortælle og lytte til andre får deltagerne mulighed for at blive fri til at kunne forstå deres livsfortællinger på nye og anderledes måder.  

Helt konkret handler det om, at det er en gruppe voksne med fibromyalgien (eller andre sygdomme) til fælles, og de mødes for at dele tanker, følelser og oplevelser med de andre deltagere på forløbet. 

Fibromyalgi- & Smerteforeningen har afholdt ”Fortæl dig fri” som både fysisk forløb og online-forløb – og begge dele med stor succes. 

Kontakt

Sekretariatschef Judi Olsen på jo@fibromyalgi.dk  

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Fibromyalgi- & Smerteforeningens indsatser på www.fibromyalgi.dk

Senest opdateret 25-04-2021

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?