Coronalinje på dansk tegnsprog

Handicap Hovedstaden Digitale og telefoniske indsatser Rådgivning og støtte

Coronavirus er i nyhederne overalt, men det kan være svært for døve at følge med og få information på dansk tegnsprog. Danske Døves Landsforening og CFD Rådgivning etablerede derfor et samarbejde med Røde Kors og åbnede en coronalinje på dansk tegnsprog.

Målgruppe: Døve og personer med hørehæmning

Leverandør af indsatsen: Danske Døves Landsforbund (DDL) i samarbejde med CFD Rådgivning - døvekonsulenterne, Røde Kors og Rigspolitiet

Beskrivelse af indsatsen

D. 16. marts 2020 oprettede Danske Døves Landsforbund, i samarbejde med CFD Rådgivning, Røde Kors og Rigspolitiet, en coronalinje på dansk tegnsprog.

Frem til d. 15. maj gjorde coronalinjen det muligt, gennem Skype og Facebook, at se corona-relaterede nyheder på tegnsprog. Linjen er aktuelt på stand by, men står klar til at åbne igen, hvis behov.

Formidling af nyheder og besvarelse af spørgsmål

Udover at formidle nyheder besvarede coronalinjen ligeledes spørgsmål. Gennem Facebook Messenger og Skype var det muligt at henvende sig til coronalinjen med spørgsmål og eventuelle bekymringer. Ligeledes var det muligt at få forklaret nye tiltag fra regeringen på tegnsprog.

Stor tilslutning fra frivillige

Coronalinjen åbnede oprindeligt for henvendelser mandag-søndag fra kl. 9-15. En stor tilslutning af frivillige betød dog, at det hurtigt blev muligt at udvide åbningnstiderne, så coronjalinjen også blev tilgængelig i aftentimerne.

Coronalinjen på tegnsprog står som nævnt klar til at åbne op igen, hvis der er brug for det.

Kontakt

Serhat Dogru (DDL), sd@ddl.dk

Hvis du vil vide mere

Skype: Coronalinje DDL

Facebook: Coronalinje på tegnsprog

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?